Skip to content

بودجه پژوهش: جزئیات لایحه بودجه ۸۷ در بخش پژوهش و آموزش وزارت بهداشت اعلام شد

مدیر کل بودجه و منابع وزارت بهداشت از رشد ۳۴ درصدی بودجه بخش آموزش عالی علوم پزشکی خبر داد و گفت: اعتبار بخش آموزش علوم پزشکی در بودجه سال ۸۷ بالغ بر ۵۴۳ میلیارد تومان تعیین شده است.

رشد ۳۴ درصدی بودجه آموزش وزارت بهداشت
مسعود ابوالحلاج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فصل آموزش وزارت بهداشت در مجموع ۳۴ درصد رشد اعتبار داشته است و این اعتبار که در سال ۸۶ به میزان ۴۰۵ میلیارد تومان بود در سال ۸۷ با مجموع رشدی به ۵۴۳ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

رفع کسری بودجه در قالب افزایش بودجه
وی اضافه کرد: البته ۹۹ میلیارد تومان اعتبار کسری بودجه سال ۸۶ نیز در قالب این افزایش آورده شده است.

رشد ۱۳ درصدی بودجه تحقیقات وزارت بهداشت
مدیر کل بودجه و منابع وزارت بهداشت در خصوص رشد بودجه در بخش تحقیقات وزارت بهداشت گفت: بخش تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۳ درصد رشد داشته که اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در سال ۸۶ به ۷۹ میلیارد تومان در سال ۸۷ افزایش یافته است.

بودجه بهداشت و درمان ثابت ماند
وی تأکید کرد: رشد بخش بهداشت و درمان وزارت بهداشت در بودجه سال ۸۷ صفر بوده است. البته سال گذشته هم بهداشت و درمان رشد متناسب با خود را دریافت نکرده بود و مشکل بیشتر در بخش آموزش بود که رشد منفی پیدا کرده بود. اما با این وجود بهداشت و درمان سال گذشته با مداخله صورت گرفته رشد نسبی خود را پیدا کرد اما این رشد نیز انتظار وزارت بهداشت را تأمین نکرد و هم اکنون نیز در بخش بهداشت و درمان مشکلات عمده ای وجود دارد.
ابوالحلاج یاد آور شد: از نظر مالی آموزش ۲۰ درصد منابع وزارت بهداشت را تشکیل می دهد اما بهداشت و درمان ۸۰ درصد منابع را تشکیل می دهد بنابراین حساسیت های وزارت بهداشت در این بخش بیشتر است.

رقم سرانه آموزشی در دوره های مختلف آموزشی وزارت بهداشت
وی در خصوص تعیین سرانه آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی در حوزه علوم پزشکی گفت: بالاترین سرانه به آموزش تخصصی با ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سالانه به دوره های دستیاری و دکتری تخصصی علوم پایه اختصاص دارد.
مدیر کل بودجه و منابع وزارت بهداشت افزود:همچنین سرانه آموزش دکتری حرفه ای ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال، سرانه آموزش کارشناسی ارشد ۵ میلیون تومان، سرانه آموزش کارشناسی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سرانه آموزش کاردانی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی یادآور شد: سرانه رفاهی فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی نیز بر اساس این محاسبه ۳۵۰ هزار تومان تعیین شده است. در واقع این سرانه ها در بودجه ۸۷ در نظر گرفته شده و رشدی که در بخش آموزش در سال ۸۷ دیده شده شامل سرانه ها نیز خواهد بود.
دکتر ابوالحجلاج در خصوص سرانه تختهای آموزشی اظهار داشت: بودجه تختهای آموزشی به صورت متمرکز در اختیار معاونت آموزشی برای کمک به مراکز آموزشی بیمارستانی و به صورت گلوبال قرار می گیرد و به شکل سرانه در اختیار دانشگاهها قرار نخواهد گرفت.
وی در خصوص کسری بودجه بخش آموزش وزارت بهداشت یادآور شد: آموزش عالی علوم پزشکی در سال ۸۶ با مشکل و رشد منفی مواجه شده بود و برای جبران کسری آن متممی برای وزارت بهداشت تعیین شد.

بحران کسری بودجه در دانشگاههای علوم پزشکی
مدیر کل بودجه و منابع وزارت بهداشت اضافه کرد: وزارت بهداشت اعلام کرد که در بخش آموزش ۲۷۲ میلیارد تومان کسری بودجه دارد که پس از رایزنی های مختلف از این میان ۱۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سوی دولت و معاونت نظارت و برنامه ریزی مورد تأیید قرار گرفت.
وی به خبرگزاری مهر گفت: اما با وجود این تأیید تنها ۹۹  میلیارد تومان از مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده شد و در نهایت مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به مجلس رفته است.
دکتر ابوالحلاج اظهار داشت: مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از محل جابجایی های منابع مالی تأمین خواهد شد و در واقع متمم بودجه ای قرار نیست اعمال شود و این کسری از اعتبارات عمرانی یا جاری درون بودجه ۸۶ دستگاههای مختلف برای این منظور استفاده خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: ۹۹ میلیارد تومان باقیمانده نیز به سختی به اعتبارات و بودجه ۸۷ وزارت بهداشت اضافه شد.
مدیر کل بودجه و منابع وزارت بهداشت با اشاره به تغییر رویه تعیین بودجه به مهر گفت: بودجه مانند یک کیک است و سهم وزارت بهداشت از این کیک برخلاف گذشته از ابتدای تعیین بودجه کلی مشخص شد. در واقع مقدار بودجه معینی برای وزارت بهداشت از بخش های جاری و عمرانی مشخص شده است و وزارت بهداشت چگونگی توزیع آن را در قالب یک نرم افزار ارائه می کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها