Skip to content

بودجه پژوهش: حمایت مالی از ۱۰دانشگاه برتر محقق نشده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه ارائه حمایت های مالی به ۱۰ دانشگاه برتر وزارت علوم تاکنون محقق نشده است، گفت: مقدمه اختصاص حمایت های مالی به دانشگاه های برتر رتبه بندی دانشگاهها است که هنوز به اتمام نرسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۹۰ دولت می تواند از ۱۰ دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۵ دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حمایت مالی ویژه داشته باشد.
این حمایتها در راستای رقابت پذیری دانشگاه های کشور در رتبه بندیهای جهانی در نظر گرفته شده است.
بر این اساس اعتباری بالغ بر ۳۰۰,۰۰۰ به میلیون ریال برای حمایت از ۱۰ دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گرفته شده بود ولی تاکنون محقق نشده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل این امر را در نهایی نشدن رتبه بندیهای دانشگاه های کشور ذکر کرد.

دلایل عدم تحقق بودجه دانشگاه های برتر
دکتر محمد مهدی نژاد نوری در خصوص محقق نشدن اعتبارات حمایتی به ۱۰ دانشگاه برتر کشور توضیح داد: مقدمه اختصاص این بودجه به دانشگاه های برتر رتبه بندی دانشگاه ها است.
وی ادامه داد: به صورت سنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس منابعی که در اختیار دارد از دانشگاه های بزرگ حمایت می کند ولی اینکه ۱۰ دانشگاه بزرگ برتر مشخص شده باشند و اعتبارات به آنها اختصاص داده شود، تاکنون انجام نشده است.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه تاکنون کار رتبه بندی دانشگاه ها نهایی نشده است، یادآور شد: رتبه بندی دانشگاه ها در دستور کار قرار دارد و امیدواریم تا سال آینده نتایج رتبه بندی دانشگاه ها نهایی و اعلام شود تا بدین وسیله بتوانیم از آنها حمایت مالی کنیم.
به گزارش مهر، پیش از این دکتر مرضیه وحید دستجردی – وزیر بهداشت نیز از عدم اختصاص بودجه حمایتی به ۵ دانشگاه برتر علوم پزشکی در سال ۹۰ خبر داده بود.

خبرهای تصویری