Skip to content

بودجه پژوهش: دولت، اختصاص یک درصد اعتبارات شرکتهای دولتی به پژوهش را تصویب کرد

آئین نامه بند واو تبصره ۹ به تصویب نهایی دولت رسید و شرکتهای دولتی را موظف به تخصیص یک درصد از اعتبارات خود به پژوهش کرد.
دکتر منصور کبگانیان با بیان این مطلب افزود: این آیین نامه روز گذشته در آخرین جلسه کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب نهایی رسید که بر اساس آن شرکتهای دولتی موظف به تخصیص حداقل یک درصد از اعتبارات خود به پژوهش می شوند. در این آیین نامه بندهایی وجود دارد که شرکتها و وزارت خانه ها را به این امر ترغیب می کند.
وی اظهار داشت: در صورتی که اختصاص یک درصد اعتبارات شرکت ها به امر پژوهش تحقق یابد، باعث می شود برای اولین بار سهم  پژوهش از تولید ناخالص ملی به مرز یک درصد برسد.
معاون پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی سهم پژوهشی هر دستگاه را از اعتبارات تحقیقاتی به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می دهد و دبیرخانه شورا نیز هر ۲ یا ۳ ماه یکبار گزارش عملکرد هر دستگاه را از چگونگی هزینه کردن اعتبارات پژوهشی از دستگاه ها و وزارتخانه ها دریافت می کند.
وی با تشکر از همدلی و همکاری تمامی دستگاهها و وزارتخانه ها که در جلسات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشتند و حول این شورا در تصمیم گیری ها متحد شدند، گفت: در چند ماه اخیر با همکاری و همدلی دستگاههای بسیاری در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موفق به تحقق این امر شدیم.
کبگانیان اظهار داشت: از این پس نیز با تصویب آیین نامه جدید تلاش می کنیم با همکاری وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف بر چگونگی هزینه کردن این بودجه تا پایان سال نظارت داشته باشیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها