Skip to content

بودجه پژوهش: رشد ۳۰ درصدی بودجه تحقیقاتی دانشگاهها و ثابت ماندن بودجه مراکز تحقیقاتی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از افزایش بودجه تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی نسبت به سال گذشته خبر داد.

دکتر محمد واسعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: بودجه دانشگاههای علوم پزشکی ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است اما بودجه مراکز تحقیقاتی رشد چندانی نداشته و همانند سال گذشته است.

وی با مطلوب توصیف کردن رشد بودجه تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی در خصوص تغییر میزان بودجه برخی مراکز تحقیقاتی یادآور شد: بودجه ای که کاسته شده مربوط به مراکز تحقیقاتی بوده و در واقع بودجه این مراکز به وضعیت سال گذشته بازگشته است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها