Skip to content

بودجه پژوهش: رشد۱۳درصدی بودجه پژوهش وزارت بهداشت

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به رشد ۱۳ درصدی بودجه کل بخش پژوهش وزارت بهداشت یادآور شد: رشد بودجه پژوهشی سال آینده دانشگاههای علوم پزشکی صفر بوده است.

دکتر محمد واسعی افزود: بودجه پژوهشی وزارت بهداشت در سه بخش دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و ستاد معاونت تحقیقات و فناوری تقسیم می شود که در بخش بودجه پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۸۷ با هیچ رشدی مواجه نبوده ایم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بودجه برخی مراکز تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

وی در خصوص بودجه سال آینده ستاد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز گفت: بودجه ستادی بخش معاونت بسیار کم است و تکاپوی فعالیت های این معاونت را نمی دهد اما خوشبختانه تا اندازه ای بودجه سال آینده ستاد معاونت تحقیقات و فناوری افزایش یافته است که بازهم نسبت به انتظاراتی که از ستاد می رود کم است.

دکتر واسعی ابراز امیدواری کرد، بودجه سال آینده بخشهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی از منابع دیگری تأمین شود تا بتوان کسری آنها را جبران کرد.

وی در خصوص تکمیل آزمایشگاههای مرکزی کشوری با بودجه اعطایی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: ۸ آزمایشگاه مرکزی به صورت کشوری در ۸ منطقه کشور به صورت شبکه ای راه اندازی می شود که این کار نیز در مراحل اولیه خود قرار دارد.

به گزارش مهر، اعتبارات بخش تحقیقات وزارت بهداشت با ۱۳ درصد رشد مواجه شده است و اعتبار آن از میزان ۷۰ میلیارد تومان در سال ۸۶ به ۷۹ میلیارد تومان در سال ۸۷ رسیده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها