Skip to content

بودجه پژوهش: سال آینده سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به ۱/۲ درصد می رسد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از رشد ۲۴ درصدی بودجه آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ خبر داد و گفت: اعتبار ویژه ای نیز برای مخترعان و نوآوران در نظر گرفته شده است.

محمد مهدی نژاد نوری – معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم نیز چندی پیش درباره بودجه های پژوهشی سال آینده به مهر گفت: بودجه های پژوهشی برای سال آینده ۲۵ درصد رشد دارد و پیش بینی شده بدون احتساب یک درصد (اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها و بانک دولتی به پژوهش) بودجه های این بخش به دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی همچنین پیش بینی کرد: سال آینده سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به ۱/۲ درصد برسد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها