Skip to content

بودجه پژوهش: سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی با رقم سازیها هم به بودجه مصوب نمی رسد!

عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم با انتقاد از عدم تحقق سهم بودجه های پژوهشی مصوب مجلس گفت: توسعه تنها از مسیر پژوهش ممکن است اما وضعیت پژوهش در کشورمان اصلا راضی کننده نیست.

حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب افزود: بسیاری از کشورها بالای سه تا چهار درصد درآمد ناخاص ملی خود را به پژوهش اختصاص می دهند ولی ما در ایران بحث از یک درصد می کنیم. بسیاری از کشورها تولید ناخالص ملی شان خیلی از ایران بالاتر است بنابراین چهار درصد تولید ناخالص ملی شان خیلی بیشتر از سهمی می شود که در ایران به پژوهش اختصاص پیدا می کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم اضافه کرد: درصدهایی که باید به پژوهش اختصاص پیدا کند سالهاست که تنها گفته می شود و متاسفانه هیچ وقت محقق نمی شود. متاسفانه این درصدها حتی با رقم سازیهایی که می کنند باز هم به رقمهای مصوب پژوهش نمی رسد.

وی با تاکید بر اینکه “مجلس باید نظارت کند” به خبرگزاری مهر گفت: شاید عدم تحقق سهم بودجه های پژوهشی در نتیجه کوتاهی مجلس نیز بوده است اما نظارت بر یک درصد از درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی به تحقیق و پژوهش کار بسیار مشکلی است زیرا شرکتهای دولتی اصلا گردش مالی معلومی ندارند که حال بخواهیم نظارت کنیم که آیا یک درصد از درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی به تحقیق و پژوهش اختصاص پیدا کرده یا خیر.

غفوری فرد ادامه داد: ساختار شرکتهای دولتی طوری است که نظارت را بسیار مشکل می کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها