Skip to content

بودجه پژوهش: فاصله قابل توجه با تحقق شاخصه برنامه چهارم: سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی۴/۰ درصد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی وضعیت بودجه های پژوهشی کشور را تشریح کرد و گفت: سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در بودجه سال ۱۳۸۸  ۴ دهم درصد تعیین شده که این رقم ۶/۱ درصد کمتر از اهداف برنامه چهارم توسعه است.

تصویب اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها و بانکهای دولتی به پژوهش
علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مصوبات مجلس درخصوص بودجه پژوهشی سال ۸۸ افزود: اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکت ها و بانکهای دولتی به امر تحقیقات روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که پیش بینی می کنیم با این مصوبه بیش از هزار میلیارد تومان به بودجه های تحقیقاتی کشور افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه رسیدن سهم پژوهش به دو درصد تولید خالص داخلی است، گفت: علاوه بر هزار میلیارد تومانی که از طریق شرکت ها و بانک های دولتی به پژوهش اختصاص می یابد، یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان نیز از اعتبارات عمومی به تحقیقات اختصاص یافته است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه یک درصد شرکتها و بانکهای دولتی جزء اعتبارات عمومی محسوب نمی شود و در قانون نیز ذکر شده سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید جدا از این اعتبارات محاسبه شود با احتساب یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبارات عمومی، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به کمتر از ۴ دهم درصد در سال آینده خواهد رسید.

اختصاص ۲۶۴ میلیارد تومان به معاونت علمی ریاست جمهوری
عباسپور درباره رقم بودجه معاونت علمی و فناوری نیز گفت: ۲۶۴ میلیارد تومان از یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان با مصوبه کمیسیون تلفیق به معاونت علمی اختصاص یافته که بر اساس عملکرد دستگاهها بین آنها تقسیم می شود این اعتبارات جزء اعتبارات ردیف ها است و با تصویب در کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس نیز تلقی می شود.

فاصله قابل توجهی با تحقق برنامه چهارم در بودجه پژوهشی داریم
وی اظهار داشت: این درحالی است که سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه باید به ۲ درصد افزایش می یافت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: کمیسیون آموزش اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به پژوهش را نیز پیشنهاد داده است که به تصویب کمیسیون تلفیق نرسید و امیدواریم در مجلس به تصویب برسد. این مصوبه هزار میلیارد تومان اعتبار را به بودجه های پژوهشی اضافه می کند و سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را به ۸ دهم درصد ارتقا می دهد که البته با این افزایش نیز هنوز ما با اهداف برنامه چهارم فاصله خواهیم داشت.

وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری به مهر گفت: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های قانون برنامه پنجم توسعه، رسیدن به سهم ۳ درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی را جزء اهداف برنامه عنوان کرده اند که در حال حاضر با این هدف فاصله داریم.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ناظر به امر پژوهش در کشور شد.

عباسپور با اشاره به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ناظر به امر پژوهش در کشور شد این بدان معنا است که کلیه هزینه کرد پژوهشی توسط شرکت ها و دستگاههای اجرایی کشور باید بر اساس سیاستگذاری های شورای عالی باشد.

وی افزود: دستگاههای اجرایی باید گزارش خود را به وزارت علوم بدهند و وزارت علوم نیز گزارش را به شورا ارسال کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها