Skip to content

بودجه پژوهش: پایان بحث بودجه های پژوهشی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بحث بودجه های پژوهشی که همیشه مبهم و جنجال برانگیز بود با تصویب و ابلاغ نقشه جامع علمی کشور به تثبیت می رسد و این تنها بخشی از اقداماتی است که با تصویب نقشه اجرایی می شود.

دکتر منصور کبگانیان افزود: کار نقشه جامع علمی کشور پس از اینکه دو فصل نهایی آن به اتمام رسید باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد و در نهایت از سوی رئیس جمهور به دستگاههای ذیربط ابلاغ شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اقدامات راهبردی در نقشه فرابخشی است و پس از تأیید عالیترین مقامات کشور باید به اجرا درآید.

وی افزود: با توجه به اینکه مسئولان بر اتمام هرچه سریعتر نقشه اصرار دارند و برای نهایی شدن آن جلسه فوق العاده گذاشته شده است از تصویب تا ابلاغ زمان زیادی صرف نمی شود.

دکتر کبگانیان با اشاره به دستور کار آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نقشه گفت: در جلسات آتی به راهبردهای کلان علم و فناوری در نقشه پرداخته می شود و فصل نهایی نیز که نگاشت نهادی و ساختارهای اجرایی نقشه است بررسی می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها