Skip to content

بودجه پژوهش: ۴۰۰ میلیارد اعتبار پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور است.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از افزایش بودجه های تحقیقات و پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ خبر داد.
دکتر محمد مهدی نژاد نوری اظهار داشت: این اعتبار درمقایسه با سال ۹۰ که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بوده افزایش خوبی داشته و لایحه نهایی آن برای تصویب اکنون در مجلس شورای اسلامی است.

وی به راه اندازی شبکه های مرکزی دیتا سنتر تبادل داده های علمی و پژوهشی به صورت شبکه ای در کشور اشاره کرد و افزود: تاکنون شبکه دیتا سنتر در چهار استان، تهران، فارس، خراسان رضوی و اصفهان راه اندازی شده است.

معاون پژوهشی و فناوری وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری، وجود شبکه دیتا سنتر در مازندران را ضروری دانست و با تاکید بر اینکه مسئولان دستگاههای اجرایی و ارشد این استان باید در این خصوص اعتبار مورد نیاز آن را تامین کنند، اضافه کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صرفا مجوز ایجاد این شبکه ملی را می دهد و در این خصوص همکاری می کند.

دکتر مهدی نژاد نوری ادامه داد: مازندران باید با همکاری مسئولان این استان دیتا آن را  طراحی و حجم کار و مراکز پژوهشی مرتبط که قرار است به آن وصل شوند را  مشخص و سپس در یک دانشگاه با دستگاه اجرایی استان آن را راه اندازی کند.

وی افزود: در این راستا شبکه علمی کشور راه اندازی شده و براساس برنامه باید تا حداقل ۱۵ ماه آینده همه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی استانها به آن وصل شوند که در این صورت وجود دیتا سنتر در استانها بیش از گذشته ضرورت پیدا خواهد کرد.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی شبکه های مرکزی دیتا سنتر را تبادل داده های علمی و پژوهشی در قالب دولت الکترونیک و همکاریهای بیشتر علمی میان مراکز تحقیقتی و پژوهشی کشور ضروری خواند.

نایب رئیس شورای قطبهای علمی کشور بر حرکت قطب‌های علمی به منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری تأکید کرد و گفت: اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنجم توسعه و مصوبات شورای عالی عطف نقشه راه قطبهای علمی کشور بوده که این اولویتها در برنامه‌ های قطب‌ علمی کشور همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر مهدی نژاد نوری، بر بسترسازی برای معرفی توانمندیهای قطب‌های علمی کشور تأکید کرد و گفت: نگاه به حوزه نیاز در کشور و ایجاد دغدغه کاربردی بودن تحقیقات در قطب‌های علمی کشور باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها