Skip to content

بودجه پژوهش: ۹۳ درصد اعتبارات تحقیقاتی کشور برای ۱۱ دستگاه

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه ۱۱ دستگاه کشور بیش از ۹۳ درصد اعتبارات تحقیقاتی را به خود اختصاص می‌دهند گفت: وزارت آموزش و پرورش با وجود اعتبارات زیادی که به خود اختصاص می‌دهد اما کمتر از ۲ درصد بودجه‌ای که در کشور صرف تحقیقات می‌شود در این وزارتخانه هزینه می‌شود.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان این خبر گزارش تفریغ بودجه تحقیقاتی سال ۸۸ را گزارش مناسبی دانست و گفت: گزارش تفریغ بودجه تحقیقاتی می‌تواند نشان دهد که دستگاه‌ها چگونه از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و آیا این اعتبارات در راستای اولویت‌بندی‌های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، نقشه جامع علمی کشور و مصوبات مجلس شورای اسلامی هزینه می‌شود یا خیر.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که گزارش تفریغ بودجه تحقیقاتی سال ۸۸ را دارای کاستی‌هایی نیز دانست گفت: در این گزارش اشاره شده که ۱۱ دستگاه کشور بیش از ۹۳ درصد اعتبارات تحقیقاتی را به خود اختصاص می‌دهند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که قاعدتا باید بیشترین اعتبار تحقیقاتی را به خود اختصاص دهد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی نیز دستگاه‌هایی هستند که اعتبارات تحقیقاتی زیادی را به خود اختصاص می‌دهند.

وی در پاسخ به اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی چه رتبه‌ای از نظر اختصاص اعتبارات تحقیقاتی بین این ۱۱ دستگاه دارند به مهر گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

دکتر عباسپور با بیان اینکه کلیه دستگاه‌های تحقیقاتی به غیر از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گزارش عملکرد تحقیقاتی خود را ارائه کرده‌اند گفت: با توجه به اینکه درصد بالایی از اعتبارات دولتی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص داده می‌شود عدم گزارش این معاونت بسیار مهم است و در مجلس پیگیری خواهیم کرد که چرا این گزارش طبق قانون ارائه نشده است.

وی در تشریح نکته دیگری درباره گزارش تفریغ بودجه تحقیقاتی ۸۸ گفت: این گزارش اشاره کرده که در زمینه بکارگیری نتایج تحقیقات در حوزه کاربرد، ارتباط ضعیفی وجود دارد یعنی این گزارش نشان می‌دهد که نتایج تحقیقات به طور عملی وارد بدنه اجرایی کشور نمی‌شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: وزارت آموزش و پرورش با وجود اعتبارات زیادی که به خود اختصاص می‌دهد اما کمتر از ۲ درصد بودجه‌ای که در کشور صرف تحقیقات می‌شود در وزارت آموزش  پرورش هزینه می‌شود، در صورتی که مشکلات وزارت آموزش و پرورش بسیار ملموس است و این ۲ درصد هم که هزینه می‌شود در عمل هیچ نمودی در تصمیم گیری‌های این وزارتخانه ندارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها