Skip to content

بودجه پژوهش:۳۰%تولیدعلم کشورتنهابا۷.۴%ازبودجه تحقیقات-بازنگری درسهم اعتبارات تحقیقات وزارت بهداشت

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از ارسال نامه به ریاست جمهوری به منظور بازنگری سهم بودجه این وزارتخانه در اعتبارات تحقیقاتی خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر وزارت بهداشت با ۳۰ درصد تولید علم کشور تنها ۷.۴ درصد از بودجه تحقیقات سهم دارد .

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به لزوم ادغام ساختاری در حوزه آموزش، پژوهش و خدمات در وزارت بهداشت گفت: ادغام در عمل به طور کامل رخ نداده است و سعی شده که از این پس پیوست پژوهشی برای کلیه حوزه ها تهیه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی در حاشیه نشست معاونان پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی در جمع خبرنگاران در خصوص راهکار افزایش بودجه این وزارتخانه گفت: ما درخواست کردیم سهم وزارت بهداشت مورد بازنگری قرار گیرد زیرا بر اساس شاخص تولید علم و ثروت وزارت بهداشت جایگاه بالایی دارد و می تواند سهم بیشتری از اعتبارات دریافت کند.

وی اضافه کرد: تلاش باید این باشد که در بودجه ۹۰ هم مجلس و هم دولت بر اساس شاخص های هیئت علمی، تولید علم و تولید ثروت بودجه را عملیاتی توزیع کند.

معاون وزیر بهداشت افزود: برخی از دانشگاهها همانند پیام نور آموزش را برعهده دارند و به پژوهش نمی پردازند و پژوهشگاههای دیگر نیز تولید را در اختیار دارند اما در مقابل در حوزه علوم پزشکی تولید هر دارو چندین برابر این اعتبار را صرفه جویی ارزی خواهد داشت.

دکتر قانعی اضافه کرد: پیشنهاد بودجه از سوی دولت انجام می گیرد اما گزارش شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می تواند بودجه ریزی عملیاتی را در حوزه اعتبارات تحقیقاتی به شکل روشنی مشخص کند به طور مثال در حوزه علوم پزشکی اعتبار یک دانشگاه ۱۷ میلیارد تومان است اما با یک دارو بیش از ۳۰ میلیارد تومان صرفه جویی ارزی دارد.

وی اظهار داشت: چالش بزرگ ما در تحقیقات علوم پزشکی این است که در شرایطی که در تحریم و تهدید قرار داریم هر کدام از موفقیت های علمی غرور ملی را زنده می کند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درباره پیوست پژوهشی برای حوزه سلامت گفت: ادغام اصلی زمانی رخ می دهد که هیچ خدماتی به جز پژوهش نباشد در دنیا هرجا تولید است گروه تحقیق و توسعه حضور دارند و ما برای رشد به گروه های تحقیق و توسعه نیاز داریم.

وی اضافه کرد: پیشنهاد شده است که معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهها به همه حوزه ها از جمله پزشک خانواده و سایر حوزه های بهداشت و درمان ورود پیدا کند تا بتواند نظام سلامت با تحقیق همراه باشد در این صورت یک پزشک خانواده می تواند گزارش یک بار بیماری در منطقه را ارائه دهد که به تحقیقات کمک موثری ارائه دهد.

دکتر قانعی درباره خبرهای خوش در حوزه سلول های بنیادی گفت: در این حوزه فعالیت های خوبی انجام شده است اما به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها