Skip to content

بیمه فناوری: طرح ها و محصولات فناوری بیمه می شوند.

مدیرکل دفتر تجاری سازی فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از امکان بیمه شدن تمام طرح ها و محصولات فناوری در این سازمان پژوهشی خبر داد.

دکتر مجید جوانمرد اظهار داشت: با توجه به نقش بیمه در راستای تجاری سازی محصولات و فناوری های به دست آمده در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و ارائه تضمین های لازم به سرمایه گذاران، امکان بیمه شدن تمام طرح ها فراهم شده است.

وی با بیان این که اجرای بیمه طرح ها و محصولات فناوری در راستای تجاری سازی فناوری های حاصل شده در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران صورت می گیرد، گفت: در نشست های مشترکی که با شرکت های بیمه ای مهم کشور داشتیم سعی شد با تحت پوشش قرار دادن طرح های سازمان در قالب بیمه مسوولیت مدنی امکان اخذ تاییدیه های سایر مراجع، نظیر وزارت بهداشت درمان و آموزشی پزشکی نیز فراهم آید.

به گفته دکتر جوانمرد، درمورد طرح هایی که علاوه بر تست بالینی نیاز به تست فنی داشته باشند، با توجه به اینکه انجام تست بالینی مستلزم ریسک بالا است، پوشش خدمات بیمه ای می تواند این مشکل را بر طرف کند.

وی ابراز امیدواری کرد با تحت پوشش قرار دادن فناوری ها، تجهیزات و دستگاه ها چه در قالب بیمه مسوولیت مدنی و چه بیمه فنی، زمینه های لازم برای جلب سرمایه گذار و فروش تجهیزات با تضمین مناسب نیز فراهم شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها