Skip to content

تجاری سازی: تشکیل ۹ ستاد ارتباط دانشگاه و صنعت توسط معاونت علمی ریاست جمهوری

معاون فناوری و نوآوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری از تشکیل ۹ ستاد ارتباط دانشگاه و صنعت خبر داد.

حسین سالار آملی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: ستاد فرش در دانشگاه کاشان، ستاد موتورهای الکتریکی در جهاد دانشگاهی، ستاد نساجی در دانشگاه امیرکبیر و ستاد خودروی سبک در ایران خودرو برخی از این ستادها به شمار می آیند.

وی اظهار داشت: مجموعه نوآوری های موجود در دانشگاهها با ایجاد این ستادها وارد صنعت می شوند تا صنعت تولیدات خود را افزایش دهد.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری افزود: ستادهای ارتباط دانشگاه با صنعت به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گزارش عملکرد خود را ارائه می دهند و در صورتی که فعالیتهای آنها جهت دار باشند مورد حمایت این معاونت قرار می گیرند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها