Skip to content

تجاری سازی: ایجاد مجموعه پایلوت نیمه صنعتی در دانشگاه شهید بهشتی

رئیس دانشگاه شهید بهشتی از ایجاد مجموعه آزمایشی نیمه صنعتی برای کاربردی کردن طرح های پژوهشی که به محصول تبدیل می‌شوند خبر داد.
دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی از تغییر رویکرد اساسی اقتصاد آموزش عالی در این دانشگاه خبر داد و گفت: یکی ازبرنامه هایی که در این راستا انجام گرفته است افزایش شرکت های دانش بنیان است.
وی ادامه داد: شرکت های دانش بنیان دانشگاه شهیدبهشتی طی ۵ ماه گذشته از  ۱۹شرکت به ۳۹ شرکت افزایش یافته اند و در واقع دو برابر شده است و برنامه دانشگاه رساندن این شرکت ها به بیش از ۵۰ شرکت دانش بنیان است.
رئیس دانشگاه شهیدبهشتی به افزایش تعاملات صنعتی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: مجموعه پایلوت نیمه صنعتی برای انجام طرح های پژوهشی که می توانند به محصول تبدیل شوند ایجاد شده و با سازمان گسترش و صنایع مختلف وارد مذاکره شدیم تا دانش فنی را تولید و در اختیار صنایع قرار دهیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها