Skip to content

تجاری سازی: تأسیس مرکز تجاری سازی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در صدد هستیم که موسسات خصوصی دانش بنیان و همچنین شرکت های خصوصی علم و فناوری را در کشور تقویت کنیم تا زمینه اشتغال نخبگانی که برای ادامه تحصیل به خارج رفته اند در کشور فراهم و بستر بازگشت آنها مهیا شود.

دکتر سلطانخواه در خصوص جلسه دیدار نخبگان با رهبر معظم انقلاب افزود: در این جلسه که به همراه جمعی از نخبگان خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم ایشان در مورد تکمیل چرخه علمی کشور و موضوع تجاری سازی تاکید کردند که براین اساس می خواهیم پیشنهادی را از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به هیئت دولت ببریم.

وی اضافه کرد: برای اینکه پیگیری مطالبه رهبر معظم انقلاب کاملتر انجام شود مرکز تجاری سازی را در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل خواهیم داد تا به صورت خاص بر روی این موضوع کار کنیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از ایجاد تسهیلاتی برای مهیا شدن بازگشت تعدادی از نخبگان که برای تحصیل در خارج از کشور به سر می برند به وطن خبر داد.

وی در رابطه با تسهیلاتی که برای بازگشت نخبگان از سوی بنیاد نخبگان تعیین شده است، گفت: برای این منظور تسهیلات مادی و معنوی بسیاری را در هیئت امنای بنیاد نخبگان تصویب کرده ایم.

دکتر سلطانخواه گفت: البته همه نخبگانی که برای تحصیل به خارج رفته اند واجد شرایط بنیاد نیستند و هر جوانی برای ادامه تحصیل می تواند داخل یا خارج را انتخاب کند ما هم با خروج این افراد از کشور برای تحصیل مشکلی نداریم فقط تلاش می کنیم که شرایط اشتغال این افراد را فراهم کنیم که بعد از فراغت از تحصیل به وطن باز گردند.

خبرهای تصویری