Skip to content

تجاری سازی: تجاری سازی فناوری مهمترین اولویت معاونت علمی است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تجاری سازی فناوری های نوین از مهم ترین اولویت این معاونت است.

دکتر سورنا ستاری در حاشیه مراسم رونمایی از سردیس دکتر محمد قریب در بوستان دانشمندان پارک علم و فناوری پردیس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تجاری سازی فناوری در گرو حمایت از پارک های علم و فناوری است که این امر نیز در زمره اولویت های معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری است.

وی افزود: در صدد اخذ مجوزهایی برای ایجاد شرکت های دانش بنیان جدید در پارک های علم و فناوری هستیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اختلافات موجود میان این معاونت با وزارت علوم تحقیقات و فناوری اظهار داشت: در این زمینه منتظر معرفی وزیر جدید علوم تحقیقات و فناوری هستیم تا در زمینه رفع اختلافات میان این دو دستگاه اقدام کنیم.

وی گفت: رفع ابهامات و اختلافات میان معاونت با وزارت علوم در گرو معرفی وزیر جدید علوم تحقیقات و فناوری است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها