Skip to content

تجاری سازی: تجاری‌ سازی نتایج پژوهش می‌تواند آینده کشور را تضمین کرد

دکتر عبدالله حاتم زاده گفت: تجاری‌ سازی نتایج پژوهش می‌تواند آینده کشور را تضمین و پیشرفت همه جانبه را در جامعه تحقق بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس دانشگاه گیلان در جمع اساتید این دانشگاه اظهار داشت: تحقیق و پژوهش یکی از اساسی‌ ترین ارکان و ابزارهای مهم پیشرفت جوامع محسوب می ‌شود.

وی عنوان کرد: بر اساس مطالعات و بررسیهای صورت گرفته عامل حیاتی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها پیشرفتهای علمی و فناوری است.

دکتر حاتم زاده یادآورشد: در حال حاضر کشورهایی که در زمینه تحقیقات و پژوهش هزینه های بیشتری را صرف کرده اند صاحب اقتصاد و فناوری مناسبتری هستند.

وی سرمایه‌گذاری درامر پژوهش و تحقیقات را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و افزود: سرمایه‌گذاری لازم دراین زمینه می‌تواند تحولی عظیم ایجاد کند.

رئیس دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر پژوهش درایران از جایگاه بالایی برخورداراست، اظهارداشت: برای تقویت روحیه پژوهش باید زیرساختهای لازم در جامعه فراهم شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها