Skip to content

تجاری سازی: تجاری سازی یافته های پژوهشی از روند کندی برخوردار است.

معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: با همه تلاشهای صورت گرفته هنوز موضوع تجاری سازی یافته های پژوهشی در کشور از روند کندی برخوردار است و باید این روند سرعت بیشتری گیرد.

دکتر علیرضا جهانگیریان معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سی و هفتمین گردهمایی معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری کشور که در تالار فردوسی دانشگاه سیستان بلوچستان در حال برگزاری است با اشاره به ایجاد پارک های فناوری در دانشگاه ها گفت: پارکهای علم و فناوری به عنوان حلقه واسط توسعه ملی و منطقه ای از اهمیت زیادی برخوردارند و می توانند با استفاده از ظرفیتهای ملی نسبت به توسعه منطقه اقدام کنند.

وی افزود: در دولت نهم مجوز ایجاد ۱۰ پارک فناوری دریافت شده که بسیاری از آنها در سفرهای استانی دولت مصوب شده است .

دکتر جهانگیریان عنوان کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده در سند چشم انداز توسعه، دسترسی به فناوری های نوین نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، هسته ای، هوا و فضا، اطلاعات و محیط زیست در نظر گرفته شده است که خوشبختانه در همین زمینه تاکنون به بسیاری از این علم ها دست یافته ایم.

وی همچنین با اعلام اینکه در زمینه زیرساختها فعالیتهای خوبی در کشور انجام شده، تصریح کرد: با همه تلاشهای صورت گرفته هنوز موضوع تجاری سازی یافته های پژوهشی از روند کندی برخوردار است و باید این روند سرعت بیشتری گیرد.

معاون فناوری وزیر علوم اظهار داشت: محققان باید تحقیقات خود را به دانش فنی تبدیل کنند زیرا این مهم در توسعه پایدار کشور نقش بسزایی دارد.

دکتر علیرضا جهانگیریان نقش دانشگاه‌ها و مراکز علم و فناوری را در دستیابی کشور به فناوریهای پیشرفته کلیدی دانست و مشخصات موج جدید فناوری را وابستگی شدید به علوم که مجموعه ای از شاخه های علمی، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی به عنوان مرکز خلق و توسعه محصولات و فرایندهای جدید را در برمی گیرد، تمرکز بر اختراعات و توجه به توسعه سیستم‌ها معرفی کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها