Skip to content

تجاری سازی: دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت در زمینه تجاری سازی نتیجه تحقیقات فعال می شوند.

مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت خانه علوم، تحقیقات و فناوری گفت:بر اساس تفاهم نامه امضا شده با وزارت خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های این دو وزارت خانه در زمینه تجاری سازی نتیجه تحقیقات فعال می شوند.

دکتر مصطفی کریمیان اقبال افزود:در نشست سراسری پارک های علم و فناوری و مراکز رشد که همزمان با جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از روز پنجشنبه تا شنبه در اصفهان برگزار شد، دستاوردهای مهمی داشت که از آن جمله امضای تفاهم نامه میان وزارت علوم و وزارت بهداشت بود.

وی افزود:این تفاهم نامه در زمینه های مختلف از جمله ارزیابی پارک ها و مراکز رشد، دانشگاه کارآفرین و تبادل تجربیات بود.

دکتر کریمیان اقبال خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهم نامه قرار شد تمامی دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت در زمینه تجاری سازی نتیجه تحقیقات فعال شوند.

مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تلاش برای افزایش بودجه پارک های علم و فناوری در سال ۹۴ را از دیگر دستاوردهای این نشست عنوان کرد و گفت:در این زمینه وزارت علوم قول همکاری مساعد را در جهت معرفی بیشتر پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به نمایندگان مجلس و بودجه نویسان داد تا در سال ۹۴ بودجه قابل قبولی به این مراکز علمی و فناوری تخصیص یابد.

دکتر کریمیان اقبال با بیان اینکه افزایش بودجه پارک ها و مراکز رشد برای سال ۹۴ از هم اکنون باید در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: در این راستا جلب توجه نمایندگان مجلس به این مراکز از جمله اولویت ها است چرا که پارک های علم و فناوری زیرساخت حمایت از شرکت های دانش بنیان هستند و تقویت این بخش، کلید اقتصاد مقاومتی است.

وی همچنین خاطر نشان کرد:برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران پارک های علم و فناوری و نیز همکاری با انجمن علمی پارک ها برای ارزیابی پارک های علم و فناوری و ارائه شاخص ها از دیگر موارد طرح شده در نشست سراسری پارک های علم و فناوری بوده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها