Skip to content

تحول در پژوهش: تغییر رویکرد نظام آموزشی از حافظه ‌پروری به خلاقیت ‌محوری

رئیس کمیسیون مشورتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی که در غرفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد به تشریح عملکرد این کمیسیون و اهداف و برنامه های آن در سال جاری پرداخت.
رئیس کمیسیون مشورتی، اولویت های سه گانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶ را از جمله اهم برنامه ها وفعالیتهای کمیسیون متبوع در سال جاری اعلام کرد و افزود: تلاش ما این است که در حوزه های نوسازی نظام آموزشی از جمله تغییر رویکرد حافظه پروری به خلاقیت محوری و مهندسی فرهنگی و نقشه مهندسی جامع علمی کشور گام برداریم.
دکتر جعفر پور با توجه به ضرورت تغییر و نوسازی نظام آموزشی کشور به عنوان یکی از اهداف و اولویتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: ما در زمینه نوسازی نظام آموزشی، به آسیب شناسی این نظام به صورت جامع، درست و دقیق احتیاج داریم.
رئیس کمیسیون مشورتی در پایان با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۴ تحت عنوان ” جلسات مشترک وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش” وجود گسیختگی و ناهماهنگی در بین نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشور را از جمله نواقص و انتقادات موجود در نظام آموزشی کشور بر شمرد و اظهار امیدواری کرد با التفات و عنایت مجدد مسوولین و تصمیم گیران نسبت به مصوبه فوق الذکر که تاکنون به آن چندان توجه نشده است این نقیصه بر طرف شود.
گفتنی است تاکید بر ضرورت اصلاح نظام آموزشی و تغییر محوریت در آن از حافظه و دانش به خلاقیت و پرورش مهارتهای حل مسئله، قدم اول و مهم در اصلاح وضعیت موجود است اما تنها اجرای برنامه های موثر و فرهنگ سازی، نتایج محسوس به دنبال خواهد داشت. در این زمینه نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه های علوم، بهداشت و  آموزش و پرورش می توانند با سیاستگزاری و برنامه های اجرایی خلاقیت را به یک فرهنگ در جامعه جوان و دانشگاهی تبدیل نمایند.
طرح هرم تربیت پژوهشگر در رویکردی به این مهم و جهت پرورش مهارتهای حل مشکل، توسط موسسسه فرزان طراحی و به مرحله اجرا در آمده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها