Skip to content

تربیت پژوهشگر: آیین نامه دوره MD-PhD تصویب شد.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت گفت: شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت با تصویب آیین نامه دوره MD Ph.D با هدف تربیت دانشمندان پزشک و فعال در عرصه تولید، امکان ادامه تحصیل دانشجویان پزشکی را در دوره دکتری تخصصی رشته های علوم پایه فراهم کرد.

دکتر سید امیر محسن ضیایی در گفتگو با مهر افزود: مجوز پذیرش دانشجو در این دوره صادر شده است و دانشگاه علوم پزشکی تهران نخستین برگزار کننده این دوره خواهد بود.

وی افزود: طول این دوره بسته به رشته Ph.D مورد نظر از ۱۰ تا ۱۲ سال متفاوت است و در واقع برای از بین بردن فاصله های تحقیقاتی میان تحقیقات بالینی و علوم پایه ایجاد شده است.

دانشجویان پزشکی تا پایان آزمون جامع پیش کارورزی برنامه درسی مشابه سایر دانشجویان پزشکی را دارند و بعد از پایان مقطع کارآموزی دوره MD Ph.D را انتخاب می کنند و در دوره کارورزی فقط چهار درس اصلی (ماژور) داخلی، جراحی، کودکان، زنان و زایمان دوره دکتری عمومی طی شده و مستقیماً به دوره Ph.D وارد می شوند و دوره Ph.D مشابه سایر دانشجویان این دوره است.

دانشجویانی که واجد شرایط ورود به دوره باشند باید مقطع کارآموزی را گذرانده باشند. این گروه از دانشجویان باید معدلی بالاتر از ۱۶ در مقطع علوم پایه کسب کرده و یا حداقل ۸۰ درصد از نمره میانگین نمرات ۵ درصد اول دانشگاه در آزمون علوم پایه را بدست آورده باشند.

کسب معدل بالاتر از ۱۶ در مقاطع پاتوفیزیولوژی و کارآموزی و یا کسب حداقل ۸۰ درصد از نمره میانگین نمرات ۵ درصد اول دانشگاه در آزمون جامع پیش کارورزی از دیگر شرایط ورود به دوره است.

کسب معدل بالاتر از ۱۵در مقاطع علوم پایه، پاتوفیزیولوژی و کارآموزی، نداشتن مشکلات آموزشی اعم از مردودی در دروس و مشروطی و همچنین درخواست دانشجوی واجد شرایط برای ورود به دوره از دیگر شرایط ورود به دوره MD Ph.D است.

نحوه پذیرش به میزان ۲ برابر واجدین شرایط هر رشته و پذیرش در مصاحبه است و رشته های مورد پذیرش نیز از سوی هر دانشگاه جداگانه اعلام می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها