Skip to content

تربیت پژوهشگر: ایجاد پسادکتری در ۱۰ دانشگاه برتر کشور

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تهیه پیش نویس آئین‌نامه پسا دکتری خبر داد و گفت: دوره‌های پسا دکتری در دانشگاه‌های معتبر کشور به طور عام و در برخی رشته‌های خاص برخی دانشگاه‌هایی که به تازگی در این رشته‌ها به توانمندی رسیده‌اند ایجاد می‌شود.

دکتر محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرگزاری مهر، درباره جزئیات راه اندازی دوره های پسا دکتری در دانشگاهها گفت: “پسا دکتری” دوره هایی یکساله هستند که قابل تمدید به حداکثر دو سال هستند و از شرایط ورود به این دوره این است که دانشجوی دکتری در گذراندن دوره اش موفقیت های نسبی خوب و  ویژگی و ممتازی داشته باشد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: پیش نویسی برای دوره های پسادکتری تهیه و مقرر شده معاونان مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای شورای گسترش آموزش عالی درباره آن نظر دهند. سپس نظرات جمع بندی شود و آئین نامه در نهایت در شورای گسترش آموزش عالی مطرح و پس از تصویب ابلاغ شود.

وی در تشریح فرازهایی از پیش نویس تهیه شده برای دوره های پسادکتری گفت: برای موضوع کار تحقیقاتی که دانشجو در این دوره می خواهد انجام دهد باید آزمایشگاه مشخصی وجود داشته باشد. یعنی دانشگاه آمادگی داشته باشد تا دانشجو را بکار گیرد و یک موضوع تحقیقاتی جدی را که یا ادامه کار دکتری دانشجو است و یا ممکن است موضوع جدیدی باشد فراهم باشد.

پرداخت حق الزحمه به دانشجویان پسادکتری

دکتر نژاد نوری افزود: منابع پروژه تحقیقاتی دانشجوی پسا دکتری باید از قبل تامین شده باشد. چون دانشجو در دوره پسادکتری باید درآمدی داشته باشد که بتواند زندگی اش را اداره کند. یعنی دیگر نمی شود فرض کرد که دوره پسا دکتری مانند دوره دانشجویی است.

معاون وزیر علوم درباره محل تامین مبلغی که به محقق دوره پسادکتری تعلق می گیرد گفت: اعتبار لازم از محل پروژه تحقیقاتی که دانشجو در دوره پسادکتری بر روی آن کار می کند تامین می شود و تحت عنوان حق الزحمه تحقیقاتی نامیده می شود. شاید این حق الزحمه تحقیقاتی در آینده نام دیگری پیدا کند اما تلقی حقوق برایش درست نیست چون حقوق را به مستخدمین دولت می دهند.

شرایط دانشگاههایی که می توانند پسا دکتری راه اندازی کنند

وی با بیان اینکه دانشگاه مجری دوره های پسادکتری باید زیرساخت های مناسب داشته باشد خاطرنشان کرد: در صورتی که آمادگی های زیرساختی در یک دانشگاه برای ایجاد دوره های پسا دکتری نباشد ایجاد یا ادامه دوره پسا دکتری در آن دانشگاه منتفی است مگر اینکه امکانات را به طور قابل قبولی فراهم کند.

دکتر نژاد نوری افزود: دوره های پسا دکتری معمولا در دانشگاههای معتبر کشور به طور عام و در برخی رشته های خاص در دانشگاههایی که به تازگی به توانمندی رسیده باشند، ایجاد می شود. تردیدی نیست که دوره های پسا دکتری در ۱۰ دانشگاه برتر کشور در برخی رشته های دکتری آنها راه اندازی می شود.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم درباره سیاست هایی که برای ایجاد دوره های پسا دکتری وجود دارد گفت: در آغاز راه اندازی دوره های پسادکتری با تنوعی در ایجاد دوره ها مواجه می شویم اما این تعداد زیاد نیست و پس از تصویب آئین نامه پسادکتری و بررسی درخواست ها، دوره های پسادکتری همزمان در چندین رشته در گروههای مختلف فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی راه اندازی می شوند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها