Skip to content

تربیت پژوهشگر: پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی از سال آینده تحصیلی

مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی از سال آینده تحصیلی خبر داد و گفت: این دوره با هدف اجرای طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه توسط دانشجویان طراحی شده است.

جعفر هزارجریبی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: دکتری پژوهشی برای سال آینده پیش بینی شده و دانشگاههای مجری باید برای راه اندازی این دوره از شورای گسترش آموزش عالی مجوز بگیرند.

وی افزود: این دوره با هدف اجرای طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه توسط دانشجویان طراحی شده است.

مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم با بیان اینکه بیشترین ظرفیت پذیرش دوره دکتری پژوهشی به پژوهشگاهها اختصاص می یابد، گفت: دانشگاههای متقاضی دوره دکتری پژوهشی باید درخواست خود را به شورای گسترش آموزش عالی ارائه دهند.

دکتر سید امیرمحسن ضیایی مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت نیز در زمینه دکتری پژوهشی در وزارت بهداشت PhD by Research گفت: ۱۸ مرکز تحقیقاتی در دانشگاه های علوم پزشکی مختلف توانسته اند مجوز پذیرش دانشجو در این دوره را کسب کنند و بیش از ۶۰ نفر در این دوره پذیرش می شوند.

وی یادآور شد: این دوره به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص آشنا به روشهای پیشرفته تحقیق و مبانی پژوهش در زمینه های خاص ایجاد شده و در دوره های اولیه تعداد دانشجویان نسبت به تعداد اساتیدی که آموزش بر عهده آنها است، تعریف شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها