Skip to content

توضیح در مورد خبر “متوسط هر ۳ روز یک مقاله از فرزان در مجلات بین المللی”

در خبر مندرج در صفحه اصلی سایت و همچنین خبرنامه شماره ۲۵ با عنوان “متوسط هر ۳ روز یک مقاله از فرزان در مجلات بین المللی” مقصود میانگین تعداد مقالاتی است که بطور متوسط از طرف مؤسسه فرزان در نشریات بین المللی پذیرفته می شود. از آنجا که ممکن است تصور شود مفهوم این خبر “پذیرش مقالات ظرف مدت سه روز” می باشد، بدینوسیله با درج این توضیح نسبت به شفافتر شدن موضوع اقدام می نماید.

برای مشاهده متن اصلی خبر مورد توضیح اینجا را کلیک کنید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها