Skip to content

تولید علم: آخرین وضعیت تولید علم ایران در ۱۰سال اخیر

آخرین نتایج علم سنجی در گروه پزشکی و سایر بخشهای علمی در فاصله سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ با توجه به با پایان یافتن سال میلادی ۲۰۰۹ بر اساس نتایج رتبه بندی در پایگاه های بین المللی ISI و Scopus منتشر شد که در گزارشی جایگاه ایران بررسی شده است.

طبق رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس تعداد مقالات در پایگاه اطلاعاتی ISI:web of science از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۳۵ دنیا قرار دارد. در این رتبه بندی به ترتیب کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان در رده های اول تا سوم قرار دارند.

رتبه ۳۵ ایران در پایگاه اطلاعاتی ISI:web of science از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ 

در ۱۰ سال اخیر از جمهوری اسلامی ایران ۴۹ هزار و ۶۶۳ مقاله در این پایگاه نمایه شده که این تعداد ۱۸۴ هزار و ۵۴۳ بار مورد استناد قرار گرفته اند و شاخص میزان استنادات نسبت به تعداد مقالات بر اساس این رتبه بندی برای مقالات ایرانی ۳.۷۲ است.

در رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس تعداد ارجاعات به مقالات در پایگاه اطلاعاتی ISI:web of science از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ ، جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۴۱ دنیا قرار دارد و کشورهای آمریکا، آلمان و انگلستان به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار دارند.

رتبه ۲۲ ایران در پایگاه اطلاعاتی Scopus از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ 

به گزارش مهر، طبق رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس تعداد مقالات در پایگاه اطلاعاتی Scopus از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ ، جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۲۲ دنیا قرار دارد و کشورهای آمریکا، چین و انگلستان در رده های اول تا سوم این رتبه بندی حضور دارند.

این در حالی است که در ۱۰ سال اخیر از جمهوری اسلامی ایران ۱۶ هزار و ۷۴۵ مقاله در این پایگاه نمایه شده اند که این تعداد ۱۰ هزار و ۱۱۲ بار مورد استناد قرار گرفته اند و شاخص میزان استنادات نسبت به تعداد مقالات بر اساس این رتبه بندی برای مقالات ایرانی ۰.۶۰ است. شاخص H که در این پایگاه اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفته است نیز برای محققان ایرانی عدد ۸۰ را نشان می دهد.

در رتبه بندی گرایشهای مختلف علوم، رشته شیمی در ایران از بالاترین میزان مقالات نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی ISI:web of science در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ برخوردار است.

بر این اساس تعداد مقالات شیمی ۱۳ هزار و ۶۵ مقاله و تعداد ارجاعات ۳۷ هزار و ۱۵۷ بار بوده است. علومی که در این رتبه بندی مورد توجه قرار گرفته اند شامل شیمی، علوم مهندسی، علوم بالینی، فیزیک، علم ماده، علوم جانوری و گیاهی، ریاضیات، زیست شناسی و بیوشیمی، علوم کشاورزی، علوم دارویی، علوم کامپیوتر، علوم زمین شناسی، محیط زیست و بوم شناسی، علوم اجتماعی، علوم اعصاب، پزشکی مولکولی و ژنتیک، میکروب شناسی، ایمنولوژی، روانپزشکی و روانشناسی، علوم فضایی است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها