Skip to content

تولید علم: تایید جایگاه نخست ایران در تولیدات علمی خاورمیانه توسط مجله Nature

بر اساس مقاله منتشر شده در مجله معتبر نیچر با موضوع ترسیم جایگاه بین‌المللی ۳۹ کشور پیشرو جهان، کشور ایران با ۲۰۰۶۵ مقاله و سهم ۰/۴۴ درصدی از مقالات یک درصد برتر جهان، رتبه نخست منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داد.
دکتر مصطفی قانعی با اعلام این خبر افزود: بر اساس مقاله منتشر شده در مجله معتبر نیچر با موضوع ترسیم جایگاه بین‌المللی ۳۹ کشور پیشرو جهان در عرصه تولید علم، جایگاه شاخص جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی مورد تایید قرار گرفت.
وی اظهار داشت: بر اساس مقاله منتشر شده در مجله نیچر با موضوع ترسیم جایگاه‌ بین‌المللی کشورهای جهان از دیدگاه تولیدات علمی در ۱۱ ماه اخیر، کشور ایران با ۲۰۰۶۵ مقاله و سهم ۰/۴۴ درصدی از مقالات یک درصد برتر جهان در رتبه نخست منطقه خاورمیانه و کشور ترکیه با ۱۹۳۹۶ مقاله و سهم ۰/۴۷ درصدی از مقالات یک درصد برتر در رتبه بعدی قرار گرفت.
معاون تحقیقات و فناوری افزود: در بخشی از مقاله خبری مذکور که در ماه جاری در مجله نیچر(۳۶۶ days: 2012 in review) به چاپ رسید به ترسیم جایگاه بین‌المللی ۳۹ کشور پیشرو جهان در عرصه تولید علم، جایگاه هر کشور در منطقه جغرافیایی مربوطه و سهم آن از مقالات یک درصد برتر جهان پرداخته شده است. در نقشه علمی ارائه شده جایگاه بین‌المللی کشور ایران نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی شاخص است.
دکتر قانعی اضافه کرد: براساس مقاله مذکور کشور انگلستان با ۸۶۵۴۴ مقاله و سهم ۴۴/۱ درصدی از مقالات یک درصد برتر جهان در جایگاه نخست اروپا، کشور چین با ۱۵۹۱۲۱ مقاله و سهم ۰/۵۶درصدی از مقالات یک درصد برتر در جایگاه نخست آسیا و اقیانوسیه و کشور آمریکا با ۳۱۱۹۷۵ مقاله و سهم ۱/۱۹ درصدی از مقالات یک درصد برتر در جایگاه نخست قاره آمریکا قرار دارند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها