Skip to content

تولید علم: تولید علم ایران تا نیمه سال ۲۰۰۹ بیش از مجموع سال ۲۰۰۶

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با تشریح میزان تولید علم در ایران گفت: کل تولید علم ایران را تا روز گذشته (۲۴ خرداد ماه) برابر با هفت هزار و ۶۸۵ مدرک است که این رقم ۸۵۵ مورد بیشتر از کل تولید عملی است که متخصصان ایرانی در سال ۲۰۰۶ تولید کردند.

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: تولید علم در کشورهای پیشرفته که عمدتاً با شمارش تعداد مقالات در نشریات معتبر بین المللی مورد توجه قرار می گیرد به علت اینکه بخش قابل توجهی از دانشمندان و پژوهشگران برجسته در این کشورها فعالیت می کنند از یک وصعیت ممتازی برخوردار است.

وی اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته سرمایه و زیرساختها به گونه ای است که موجبات پیشرفتهای علمی را فراهم می آورد در حالی که به علت عدم سرمایه گذاری و نبود زیرساختهای لازم در کشورهای در حال توسعه، پیشرفتهای علمی در این کشورها قدری نگران کننده است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اضافه کرد: در بین کشورهای در حال توسعه برخی کشورها تلاش کرده اند تا کمیت و کیفیت آموزش عالی و تحقیقات علمی افزایش یابد.

وی گفت: به عنوان مثال ایران، ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و مالزی در گروه کشورهایی قرار دارند که آموزش عالی در این کشورها از سطح علمی نسبتاً برجسته ای برخوردار است.

دکتر مهراد با بیان اینکه بین تولید علم و تولید ناخالص ملی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، گفت: با این حال وقتی به تلاش مسئولان آموزش عالی از یک سو و فعالیتهای علمی چشمگیر استادان و پژوهشگران از سوی دیگر نگاه می کنیم در می یابیم که شکاف علمی که در سالهای پیش نسبتا عمیق بود به تدریج از بین می رود.

وی افزود: کل تولید علم ایران به صورت مقاله علمی که در نشریات معتبر بین المللی از سال ۱۹۹۰ به بعد انتشار یافته و توسط موسسه اطلاعات عملی (ISI) نمایه سازی شده اند به رقمی برابر با ۹۷۹/۶۰ مدرک می رسد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری کل تولید علم ایران را تا روز گذشته (۲۴ خرداد ماه) برابر با هفت هزار و ۶۸۵ مدرک اعلام کرد.

به گفته دکتر مهراد این رقم ۸۵۵ مورد بیشتر از کل تولید عملی است که متخصصان ایرانی در سال ۲۰۰۶ میلادی تولید کرده بودند.

وی با بیان اینکه افزایش تولید علم بر اثر تواناییهای بالقوه علمی درخور توجه است به مهر گفت: میزان تولیدات علمی ایران در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی به ترتیب برابر ۹ هزار و ۱۵۸ و ۱۳ هزار و ۵۶۹ مدرک است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: بدین ترتیب مشاهده می کنیم که ایران برحسب توسعه علمی از الگوهای رشد علمی پیروی می کند و به دلیل تحرک در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی می توانیم از وضع علم و تولیدات علمی منظره و چشم انداز امیدوارکننده ای ارائه دهیم.

وی افزود: تولید علم چندین سال است که در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری ایران نهادینه شده و در واقع تلاش برای انتشار مقالات در نشریات معتبر عملی از حاشیه به کانون فعالیتهای علمی تحقیقاتی و موسسات علمی رانده شده و این فرایند راهی بس طولانی را پیموده که البته بسیار امیدوار کننده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها