Skip to content

تولید علم: رتبه بندی کشورهای دنیا در علوم پزشکی و بالینی

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری وضعیت کشورهای دنیا در تولید علم پزشکی بالینی را اعلام کرد که بر این اساس کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، ‍ژاپن،‌ آلمان،‌انگلیس،‌ فرانسه و چین گوی سبقت را ربوده اند.

رتبه بندی کشورهای دنیا در رشته پزشکی بالینی

دکتر جعفر مهراد درباره میزان تولیدات علمی کشورهای دنیا در رشته پزشکی بالینی طی سالهای اخیر افزود: بررسی رشد علمی ۲۰ کشور برتر تولید کننده علم در حوزه پزشکی بالینی نشان می دهد که ایالات متحده از ۱۹۹۸ تا ۳۰ آوریل سال ۲۰۰۸ با تولید ۶۷۹ هزار و ۱۷۸ مقاله و استناد ۱۰ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۷ مورد به این مقالات در جایگاه نخست قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: پس از ایالات متحده به ترتیب نام کشورهای توسعه یافته ای همچون انگلستان، آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، هلند، استرالیا، سوئد، سوئیس، اسپانیا، بلژیک، دانمارک، اسکاتلند، اتریش، و نروژ مشاهده می شود. رژیم اشغالگر قدس نیز در این رشته در مرتبه ۱۸ و جمهوری خلق چین در جایگاه ۱۹ قرار دارند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به خبرگزاری مهر گفت: جمع مقالات چین در حوزه پزشکی بالینی در دوره زمانی مزبور ۳۶ هزار و ۷۳۷ مورد است که در مجموع ۲۵۹ هزار و ۵۲۳ استناد به این مقالات صورت گرفته و نسبت استنادها به هر مقاله ۹/۱۴ است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها