Skip to content

تولید علم: سال ۱۳۸۹ دستیابی به یک درصد از تولید علم جهان – سال ۱۴۰۴ سه ونیم درصد

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: ایران در سال جاری برای نخستین بار به یک درصد تولید علم جهان رسید.  وی افزود: ایران باید در آخر برنامه پنجم به دو درصد تولید علم جهان و در برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ به ۵/۳ درصد تولید علم در جهان دست یابد.

دکتر فیروز بختیاری نژاد با اشاره به اهمیت تولید علم در ارتقاء جایگاه علمی کشور اضافه کرد: اساس کار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید در امر تربیت پژوهشگران در کنار تولید علم معطوف شود که در این راستا دانشجویان به عنوان موتور پژوهش و استادان راهنما به عنوان مغز متفکر و هدایت کننده پژوهشگران از نقش اساسی و بنیادی برخوردار هستند.

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به برگزاری مسابقات کاپ جهانی فیزیک در سال آینده در دانشگاه تفرش گفت: حمایت از فعالیت های جانبی ماوراء درسی یکی از وظایف معاونت پژوهشی وزارت علوم است که این معاونت حمایت قاطع خود را از این مسابقات در دانشگاه تفرش اعلام می کند.

وی آموزش پژوهش محور در کلیه مقاطع تحصیلی، تحقیق و پژوهش هدفمند مشتری محور و ایجاد شرکت های دانش بنیاد برای تبدیل تولید علم و تبدیل آن به ثروت را ازمهمترین اهداف و برنامه های معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال جاری عنوان کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها