Skip to content

تولید علم: ۴۰ هزار مقاله از ایران سال ۲۰۱۳ در نمایه استنادی اسکوپوس ثبت شد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی در نمایه استنادی اسکوپوس ۴۰ هزار مقاله که در مجلات معتبر بین المللی چاپ و نمایه سازی شده، ثبت کرده است.

دکتر جعفر مهراد افزود: اگر بخواهیم میزان تولیدات علمی کشور را بر حسب دانشگاه ها در اسکوپوس محاسبه کنیم از آنجا که دانشگاه آزاد اسلامی تنها از یک نام استفاده می کند و تولیدات واحدهای تابعه به صورت یکپارچه تحت عنوان دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرد، رتبه نخست تولید علم در کشور را در اختیار دارد.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی بیان کرد: این دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون دارای ۳۷ هزار و ۶۱۸ مقاله در اسکوپوس است که بر این اساس ۱۳.۹۳ درصد از تولید علم کشور به دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص دارد.

دکتر مهراد گفت: دانشگاه تهران با تولید ۲۷ هزار و ۶۹۳ مقاله از بدو تاسیس تاکنون مقام دوم کشور را در اختیار دارد و سهم این دانشگاه از کل تولید علم کشور ۱۰.۲۵ درصد است.

وی با بیان این که دانشگاه علوم پزشکی تهران در جایگاه سوم تولید علم کشور قرار دارد، اظهار کرد: سهم تولید این دانشگاه از کل تولید علم ایران ۸.۰۸ درصد و میزان تولیدات علمی آن ۲۱ هزار و ۸۳۸ مقاله است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت : رتبه چهار و پنج تولید علم کشور نیز به ترتیب به دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعلق دارد.

وی اظهار کرد: میزان تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ترتیب ۱۶ هزار و ۹۰۸ مقاله ( ۶.۲۶ درصد از کل تولید علم ایران) و ۱۴ هزار و ۹۳۸ مقاله ( ۵.۵۳ درصد از کل تولید علم ایران ) است.

دکتر مهراد همچنین گفت: دانشگاه تربیت مدرس که دانشگاهی است با دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تولید علم در این دانشگاه به خاطر دانشجویان تحصیلات تکمیلی امری ممکن و نسبت به سایر دانشگاه ها ساده تر است، با تولید ۱۴ هزار و ۱۱۲ مقاله یعنی ۵.۲۲ درصد از کل تولید علم دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور رتبه ششم تولید علم ایران را در اختیار دارد.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی با بیان اینکه رتبه دانشگاه علم و صنعت ایران در بین دانشگاه های تولید کننده علم کشور هفت است، ادامه داد: این دانشگاه با تولید ۴.۲۲ درصد از کل تولید علم ایران ۱۱ هزار و ۳۹۰ مقاله از بدو تاسیس تاکنون در نظام استنادی اسکوپوس ثبت و نمایه سازی کرده است.

دکتر مهراد همچنین گفت: دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی اصفهان به ترتیب ۱۰ هزار و ۶۳۰ مقاله و هشت هزار و ۳۷۰ مقاله تولید کرده اند که سهم دانشگاه شیراز از کل تولید علم ایران ۳.۹۳ درصد و سهم دانشگاه صنعتی اصفهان از کل تولید علم ایران ۳.۱ درصد است و این دو دانشگاه به ترتیب در جایگاه هشتم و نهم تولید علم کشور قرار دارند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ادامه داد: دانشگاه فردوسی مشهد در جایگاه دهم تولید علم در کشور هشت هزار و ۱۶۵ مقاله در اسکوپوس نمایه سازی کرده است و سهم تولید این دانشگاه از کل تولید علم ایران ۳.۰۲ درصد است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها