Skip to content

تولید ملی: پشتوانه “تولید ملی” دانش و فناوری بومی است.

خبرگزاری فارس: وزیر علوم معتقد است پشتوانه “تولید ملی” دانش و فناوری بومی است.

دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نامگذاری سال ۹۱ به نام “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” از سوی مقام معظم رهبری گفت: پشتوانه تولید ملی دانش و فناوری بومی است.
وی اضافه کرد: اگر ما دانش و فناوری بومی داشته باشیم، علی‌القاعده تولید ملیمان هم رشد خواهد داشت و به سرمنزل مقصود یعنی آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند، می‌رسیم.
وزیر علوم با بیان اینکه نقش دانشگاه‌ها در تولید ملی واضح و علنی است، خاطرنشان کرد: ما بایستی بتوانیم پشتوانه علمی و فناوری مناسب را در دانشگاه‌ها تولید کرده و توسعه دهیم.
وزیر علوم با بیان اینکه در طول دولت دهم اقدامات فراوانی در این زمینه انجام شده است، از موفقیت‌های علم و فناوری کشور سخن گفت و این پیشرفت‌ها را عاملی برای افزایش اقتدار ملی عنوان کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها