Skip to content

جایزه پژوهشی: اعطای جایزه دکتر هادوی به برگزیدگان فرهنگستان علوم پزشکی

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران از اعطای جایزه دکتر هادوی به برگزیدگان پژوهشی در حوزه علوم پزشکی خبر داد و گفت: این جایزه از محل هدیه دکتر هادوی تامین شده است.

دکتر علیرضا مرندی افزود: دکتر نورالدین هادوی عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی است که چند سال پیش تمام مال خود را برای کمک به فرهنگستان اهدا کرد. این پول به همراه بخشی از کمک های مردمی هزینه جایزه پژوهشی فرهنگستان را تامین کرده است.

وی اضافه کرد: دانشمندان برتر بر اساس شاخص هایی که فرهنگستان در فراخوان خود اعلام کرده و بخش هایی از آن به مقالات داغ و پژوهش های موثر مرتبط است، انتخاب می شوند.

دکتر مرندی خاطرنشان کرد: برگزیدگان فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی در بهمن ماه طی مراسمی معرفی و از آنها تجلیل می شود.

دکتر نورالدین هادوی بنیانگذار جایزه پژوهشی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد دکتر نورالدین هادوی عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی کشور تمام اندوخته خود را که معادل یک هزار سکه طلا بود را به منظور تجلیل از علم و دانش به فرهنگستان اعطا کرد. لذا جایزه پژوهشی فرهنگستان به نام دکتر هادوی نامگذاری شده است. انتخاب پژوهش برتر علوم پزشکی کشور بر اساس معیارهای علم سنجی توسط فرهنگستان و بر اساس بند ۵ ماده ۲ اساسنامه انجام می گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها