Skip to content

جایزه پژوهشی: اعطای جایزه ۱۰۰ هزار دلاری بانک توسعه اسلامی به پژوهشهای برجسته

مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: بانک توسعه اسلامی (IDB) به تحقیقات برجسته و موسسات تحقیقاتی برتر کشورهای عضو این بانک یکصد هزار دلار جایزه اعطا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بانک با هدف به رسمیت شناختن نقش حیاتی که علم و فناوری در توسعه اجتماعی- اقتصادی به عهده دارد، طی سالهای متوالی همکاری خود را با کشورهای عضو خود افزایش داده است.

جایزه نقدی ۱۰۰ هزار دلاری این بانک نیز با هدف افزایش میزان رقابت میان موسسه های تحقیقاتی علمی و فناوری بوده و در عین حال می تواند میزان مشارکت و درگیری بانک توسعه اسلامی را در اجرای سیاستهای آینده نگرانه افزوده و استفاده از برنامه های علمی و فناوری را در کشورهای عضو خود بهبود بخشد.

این جایزه در سه رتبه اول تا سوم و هر کدام به مبلغ ۱۰۰ هزار دلار به موسسه های تحقیقاتی که مشارکت علمی و فناوری قابل توجهی در توسعه اقتصادی و یا توسعه دامنه های علمی مانند مهندسی، کشاورزی، پزشکی، بیوتکنولوژی، IT، جراحی، علم مواد، علوم داروسازی، صنعتی و منابع جایگزین انرژی کشورهای عضو داشته و یا تحقیقات قابل توجهی در زمینه های ذکر شده داشته اند، اهدا خواهد شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها