Skip to content

جایزه پژوهش و فناوری: جایزه ملی مدیریت فناوری اعطا می شود.

عضو انجمن مدیریت فناوری کشور گفت : جایزه ملی مدیریت فناوری در جزیره کیش به شرکت های برتر فناورانه اعطا می شود.

دکتر بهزاد سلطانی در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد : این جایزه دومین سالی است که از سوی انجمن مدیریت فناوری کشور و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شرکت های برتر در این حوزه اعطا می شود .
وی افزود : پس از ثبت نام شرکت ها ، مدیران حرفه ای از سوی انجمن مدیریت فناوری ایران به شرکت ها اعزام شدند تا از طریق بازدیدهای میدانی ، توانمندی این شرکت ها در زمینه مدیریت فناوری را ارزیابی کنند.
دکتر سلطانی یادآور شد : شرکت های متقاضی بر اساس شاخص هایی نظیر میزان موفقیت فناورانه شرکت و اعمال فرآیندهای مدیریت تکنولوژی ، میزان نهادینه شدن فرآیند مدیریت فناوری ، نهادینه شدن هوشمندی فناورانه در شرکت ها ، برنامه ریزی دستیابی به فناوری ، نقشه راه تکنولوژی استراتژی مورد استفاده برای تولید یک فناوری و دستاورهای شرکت ها و میزان تسلط بر بازار مورد ارزیابی قرار گرفتند.
دکتر سلطانی اعطای این جایزه را ابزاری برای ارتقای توانمندی شرکت های فناوری عنوان کرد و گفت : اگر شرکت ها بتوانند فرآیند های مدیریت فناوری را در شرکت خود پیاده سازی کنند حتی اگر بودجه لازم برای تجاری سازی نداشته باشند می توانند در آینده نزدیک به تجاری سازی محصولات خود بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره از اعطای جایزه ۷۱ شرکت ثبت نام کردند که این شرکت ها در ۴ سطح تعهد به مدیریت فناوری ، توانمندی به مدیریت فناوری ، شایستگی در فناوری و رقابت پذیر بودن شرکت ها در داخل و خارج مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این دوره هیچ شرکتی موفق به دریافت نماد زرین و بلورین جایزه ملی مدیریت فناوری نشد.
عضو انجمن مدیریت فناوری ایران با اشاره به نتایج ارزیابی ۷۱ شرکت ثبت نام کننده دریافت جایزه ملی مدیریت فناوری و نو آوری گفت : در این دوره ۳۱ شرکت شایسته سطح یک شناخته شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری درمرکز همایش بین المللی کیش شروع به کار کرده است .

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها