Skip to content

جشنواره های پژوهشی: ارائه ۳۶۳ طرح تحقیقاتی به جشنواره رازی

دبیر اجرایی جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از ارائه ۳۶۳ طرح تحقیقاتی به چهاردهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی خبر داد و گفت: برگزیدگان جشنواره رازی روز دوم دی ماه سال جاری معرفی می شوند.

محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: انتخاب طرحهای برگزیده از میان ۳۶۳ مورد ارائه شده به جشنواره در هفته اول آذر ماه انجام می گیرد و پس از آن طرح های برگزیده انتخاب می شوند.

وی اضافه کرد: ۱۰ سازمان حامی پژوهش نیز مستندات خود را به این دوره از جشنواره ارائه کرده اند که در صورتی که یکی از سازمانها دارای شرایط لازم و کافی باشد به عنوان سازمان حامی پژوهش در جشنواره رازی انتخاب می شود.

دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان طرحهای رسیده به این دوره از جشنواره رازی مربوط به بخش ابداعات و اختراعات است و پس از آن طرحهایی در زمینه علوم پایه پزشکی و علوم بالینی داخلی بیشترین شرکت کننده را داشته اند.

وی در خصوص انتخاب دانشگاههای علوم پزشکی برتر در حوزه پژوهش و مراکز تحقیقاتی برتر گفت: انتخاب دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی همچون روال گذشته انجام می گیرد و پس از ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دانشگاهها و مراکز برتر به جشنواره معرفی می شدند.

حسنی اضافه کرد: کمیته تحقیقات دانشجویی برتر و دو نشریه برتر در سطح تخصصی و عمومی نیز از دیگر مواردی هستند که در این دوره از جشنواره رازی معرفی می شوند.

چهاردهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در سال نوآوری و شکوفایی با مشارکت محققین کشورهای عضو آیسسکو و به منظور تجلیل از محققین و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با تأکید بر جنبه های نوآوری در راستای توسعه و شکوفایی فرهنگ، تحقیقات و فناوری دوم دی ماه سال ۸۷ برگزار می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها