Skip to content

جشنواره های پژوهشی: برگزاری چهارمین جشنواره پژوهشی دانشگاه آزاد

شناسایی پژوهشگران در تمامی عرصه ها و ارایه و معرفی الگوهای موفق برای اجرای پژوهش ها از مهمترین اهداف چهارمین جشنواره پژوهشی دانشگاه آزاد است.
دکتر تقی ترابی در مراسم چهارمین جشنواره پژوهشی دانشگاه آزاد در مشهد با بیان این مطلب افزود: همچنین این جشنواره با هدف ارتقاء شان و منزلت اجتماعی پژوهشگران، نهادینه سازی پژوهش در کنار تقدیر از پژوهشگران و کمک به تبیین سیاست های کلی پژوهش در کشور برگزار شد.
وی اظهار داشت: چهارمین جشنواره پژوهشی دانشگاه آزاد با دو محور ارزیابی جشنواره های برگزار شده و پژوهش های انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامی برپا شد.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تاکید کرد: امروز کشور نیازمند تحقیقات و پژوهشگرهای خاص است که برگزاری اینگونه جشنواره ها به شناسایی نخبگان در تمامی زمینه ها برای انجام پژوهش های مورد نیاز کمک می کند.
وی ادامه داد: در چهارمین جشنواره پژوهشی دانشگاه آزاد دو طرح برگزیده، سه مجله برگزیده، ۱۲ پژوهشگر نمونه، ۱۱ استاد پژوهشگر، ۱۹ دانشجو و پژوهشگر برگزیده، ۶ دانشجوی پژوهشگر تقدیری، ۶ پایان نامه ، ۴ دانشجوی برتر در سطح کشور و ۱۳ معاون پژوهشی برتر معرفی شدند.
ترابی خاطر نشان کرد: باید به این مسئله توجه شود که جشنواره ها محلی برای اعتبار بخشیدن به افراد تبدیل نشود بلکه جشنواره ها اعتبار خود را از افرادی که در آن حضور دارند بگیرند.
وی گفت: برخی از پژوهشگران تنها به خاطر جوایز در جشنواره ها شرکت می کنند اما باید به این نکته توجه کرد که جوایز نباید مانع از پیشرفت پژوهشگران و در نهایت پژوهش در کشور شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها