Skip to content

جشنواره های پژوهشی: مهلت شرکت در جشنواره تحقیقاتی رازی تمدید شد

هیئت اجرایی سیزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با توجه به استقبال محققان کشور از این جشنواره، مهلت شرکت در این دوره از جشنواره رازی را تا ۱۹ آبان ماه تمدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این مهلت شرکت در این دوره از جشنواره تحقیقاتی رازی ۱۵ مهرماه اعلام شده بود.
سیزدهمین جشنواره رازی به منظور تجلیل از محققین و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی و توسعه فرهنگ تحقیق علم و فناوری دی ماه برگزار می شود.
محققان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه سال جاری فرصت دارند دستاوردها و فعالیت های تحقیقاتی خود را برای شرکت در این جشنواره ارائه کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها