Skip to content

جشنواره های پژوهشی: برگزاری جشنواره علوم پزشکی رازی در دی ماه سال جاری

شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با مشارکت محققین برجسته داخلی، ‌محققین ایرانی مقیم خارج از کشور و محققین کشورهای عضو آیسسکو به منظور تجلیل از پژوهشگران برتر علوم پزشکی و با تاکید بر جنبه های نوآوری دی ماه برگزار می شود.

علاقمندان می توانند تا ۳۰ مهرماه با ارسال طرحهای تحقیقاتی و مقالات برگزیده خود در این جشنواره تحقیقاتی شرکت کنند.

محققین، محققین جوان (غیر دانشجو، ۳۰ سال و کمتردر زمان ثبت نام)، محققین دانشجو در رشته های مختلف علوم پزشکی (با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه مربوطه در زمان ثبت نام)، صاحبان ابداعات و اختراعات در حیطه های علوم پزشکی، محققینی که تحقیقات آنها منجر به ارتقای نظام سلامت HSR شده باشد (ارائه مقاله الزامی است) می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

دانشگاههای علوم پزشکی کشور، مراکز تحقیقاتی مصوب علوم پزشکی کشور، مجلات علمی – پژوهشی مصوب علوم پزشکی کشور، کمیته های تحقیقاتی دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، سازمانهای غیردولتی، شرکتها، موسسات، انجمنهای خیریه و انجمنهای علمی حامی پژوهش های علوم پزشکی نیز در این جشنواره شرکت خواهند کرد.

محققین خارج از کشور از جمله محققین ایرانی مقیم خارج از کشور و محققین غیرایرانی عضو کشورهای آیسسکو نیز می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

افرادی که مایل به شرکت در گروه های محققین، محققین جوان و محققین دانشجو هستند لازم است به همراه فرم ثبت نام یک نسخه از مقاله منتخب چاپ شده دو سال اخیر را به همراه روزمه ۵ سال اخیر خود (از سال۱۳۸۴ به بعد) را ارسال کنند.

افرادی که مایل به شرکت در بخش ابداعات و اختراعات در حیطه های علوم پزشکی هستند نیز باید به همراه فرم ثبت نام شرح کامل ابداعات و اختراعات، برگه ثبت اختراع، مقاله چاپ شده و روزمه کامل پنج ساله اخیر خود را (از سال ۱۳۸۴ به بعد) ارسال کنند و فقط در موارد بسیار استثنایی طبق نظریه داوران شرط ارائه مقاله منتفی خواهد شد.

افرادی که مایل به شرکت در گروه تحقیقات منجر به ارتقای نظام سلامت خواهند بود هم باید به همراه فرم ثبت نام، مقاله چاپ شده، یک نسخه از مستندات به انضمام تائیدیه یکی از معاونت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روزمه کامل پنج سال اخیر خود را ارسال کنند.

دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی، مجلات و کمیته های تحقیقات دانشجویی نمونه از طریق معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارزشیابی و معرفی خواهند شد در بخش نشریات ارسال درخواست شرکت در جشنواره با امضای بالاترین مقام دستگاه (دانشگاه/ انجمن) الزامی است.

سازمانهای غیردولتی، شرکتها، موسسات، انجمنهای خیریه و انجمنهای علمی حامی پژوهشهای علوم پزشکی به همراه فرم ثبت نام یک نسخه از مستندات و تائیدیه دانشگاه علوم پزشکی مربوطه را ارسال کنند.

انتخاب برگزیدگان بر اساس شاخص های مقاله و کارنامه تحقیقاتی ارزیابی می شود و شاخص ۶۰ درصد امتیاز را در بر می گیرد و شاخص کارنامه تحقیقاتی ۵ ساله اخیر نیز ۴۰ درصد امتیاز را شامل می شود.

بر این اساس در شاخص مقاله اولویت موضوع و ضرورت اجرا، نوآوری، کاربردی بودن یا تولید علم، کیفیت متدولوژی، اعتبار نشریه و مقاله، حجم کار و مشارکتی بودن تحقیق مورد نظر قرار می گیرد و در شاخص کارنامه تحقیقاتی افراد مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی، تألیف کتاب، ثبت اختراع، بومی سازی فناوری و پاسخگویی به نیاز مدیران و مردم مورد نظر خواهد بود.

مقالات واصله در گروههای محققین، محققین جوان و محققین دانشجو در یکی از رشته های تخصصی علوم پایه، علوم بهداشتی – مدیریت و تغذیه، علوم بالینی داخلی، علوم بالینی جراحی، علوم دارویی، HSR، علوم دندانپزشکی، علوم توانبخشی و پیراپزشکی، فناوری های نوین، ابداعات و اختراعات بررسی می شود.

تاریخ چاپ مقاله منتخب در مجلات معتبر داخلی سال ۱۳۸۷ به بعد و مجلات خارجی سال ۲۰۰۸ به بعد باشد، قابل قبول نخواهد بود همچنین گواهی پذیرش مقالات قابل قبول نیست. ارائه دهندگان مقاله در گروههای محققین، محققین جوان و محققین دانشجو باید نویسنده اول یا نویسنده مسئول باشند. در رابطه با همکاران طرح، کسب موافقت و امضاء آنان با ذکر درصد همکاری (نویسنده اول و همکاران) به همراه ارسال مستندات همکاری الزامی است.

برگزیدگان پنج دوره اخیر جشنواره رازی ( از دوره یازدهم به بعد) نمی توانند در این دوره شرکت کنند.

به منظور فراهم کردن بستر مناسب جهت شرکت محققینی که دارای تحقیقات ارزشمند با تأکید برجنبه های نوآوری در هر یک از شاخه های ده گانه جشنواره که منجر به اثرگذاری چشمگیر در سطح ملی یا بین المللی شده باشد، به شرط داشتن مواردی از جمله ضریب تأثیر (Impact factor) مجله بالاتر از ۱۰ و ارجاعات (Citation) سه ساله مقاله بالاتر از ۳۰ در مقاله ارائه شده شاخص امتیاز کارنامه تحقیقاتی و منع شرکت برگزیدگان پنج دوره اخیر جشنواره رازی در نظر گرفته نمی شود و مقاله مربوطه به عنوان تحقیق برجسته توسط داوران بررسی می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها