Skip to content

جشنواره های پژوهشی: برگزیدگان جشنواره ابن‌سینا معرفی شدند

دوازدهمین جشنواره ابن سینا با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزیر و معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و برگزیدگان حوزه های آموزش و پژوهش معرفی شدند.

در بخش پژوهش، جایزه پژوهشگر برتر به دکتر شاهین آخوندزاده و دکتر محسن بهمنی کشکولی و همچنین جایزه پژوهشگر جوان به دکتر فرنوش فریدبد اعطا شد.

جایزه پژوهشگر برتر معرفی شده از دانشگاه تهران به دکتر محمدعلی بشارتی اعطا شد و مجری طرح پژوهشی بررسی دخالت برخی سیستم های نورترانسیمتری مرکزی در یادگیری وابسته به حالت دارو به عنوان طرح پژوهشی برتر دانشگاه تهران جایزه خود را دریافت کرد.

جوایز بخش پژوهش جشنواره ابن سینا همچنین به یک مقاله معتبر انگلیسی بر اساس ضریب تاثیر، یک مقاله معتبر انگلیسی بر اساس ارجاعات، یک طرح پژوهشی پایان یافته، یک مطالعه با جذب اعتبار از منابع خارج از دانشگاه، یک کتاب تالیفی، یک ابداع و اختراع و چهار پایان نامه پژوهشی اعطا شد.

جایزه آموزش علوم پزشکی به دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی و جایزه پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی تهران به دکتر غلامرضا امین، دکتر محمدرضا زاهدپور انارکی، دکتر لادن حسینی گوهری، دکتر احد جعفری قدس، دکتر داراب مهربان، دکتر عباس منزوی و دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی اعطا شد.

جوایز حکیم جرجانی در حوزه های مختلف به اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران اعطا شد دکتر رضا تسلیمی، دکتر مهشید طالبی طاهر، دکتر محبوب لسان پزشکی از دوره بالینی دانشکده پزشکی، دکتر هرمز اورمزدی و دکتر بهروز نیک بین از دوره علوم پایه دانشکده پزشکی، دکتر مریم معماریان و دکتر احمد جعفری قوام آباد از دانشکده دندانپزشکی، دکتر مجتبی مجتهدزاده از دانشکده داروسازی، دکتر سیدجمال الدین شاه طاهری از دانشکده بهداشت، دکتر فریده باستانی و دکتر مهوش صلصالی از دانشکده پرستاری و مامایی، دکتر نورالدین نخستین انصاری و دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی از دانشکده توانبخشی و دکتر احمد کاظمی از دانشکده پیراپزشکی این جوایز را دریافت کردند.

مرکز قلب تهران به عنوان حاکمیت بالینی، سازمان مجازی به عنوان نرم افزار برتر، روابط عمومی به عنوان سایت اینترنتی برتر و آکتا میدکا ایرانیکا به عنوان مجله برتر برگزیدگانی بودند که جوایز خود را در دوازدهمین دوره جشنواره ابن سینا دریافت کردند.

جایزه کشوری ابن ‌سینا شامل ۸۰ میلیون ریال گرنت آموزشی به همراه ۳۰ میلیون ریال هزینه شرکت در یک همایش یا کارگاه آموزشی خارج از کشور علاوه بر هدیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دکتر عبدالوهاب البرزی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و استاد بیماریهای عفونی کودکان اعطا شد.

برگزیدگان جشنواره ابن سینا هرساله همزمان با سالروز تاسیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ۱۵ بهمن سال ۱۳۱۳ هجری شمسی در حوزه آموزش و پژوهش معرفی می شوند که امسال نیز ۲۳ جایزه در بخش آموزش و ۲۰ جایزه در بخش پژوهش اعطا شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها