Skip to content

جشنواره های پژوهشی: معرفی برترینهای پژوهش علوم پزشکی در جشنواره رازی

دبیر هفدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی با اشاره به اعلام اسامی برگزیدگان گفت: ۴۴ فرد حقیقی، یک سازمان حامی پژوهش و ۱۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی و مجله در گروه حقوقی در این دوره برگزیده شدند.
محمدرضا حسنی افزود: از میان ۸۲۸ اثر رسیده، به هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در ۱۰ حوزه علمی ۴۴ نفر در بخش برگزیدگان حقیقی برگزیده شدند.
وی اظهار داشت: آثار در حوزه کمیته های ۱۰ گانه تخصصی علوم پایه، علوم بالینی داخلی، علوم بالینی جراحی، علوم دارویی، علوم دندانپزشکی، علوم توانبخشی و پیراپزشکی، علوم بهداشتی، مدیریت و تغذیه، فناوری های نوین، HSR و ابداعات و اختراعات به جشنواره رسید و در بخش HSR (نظام ارتقای سلامت) برگزیده ای نداشتیم.
وی افزود: از میان ۴۴ برگزیده بخش حقیقی، ۴ نفر در بخش پژوهش برتر در کمیته های مختلف، یک نفر در بخش ابداعات و اختراعات فقط یک محقق جوان برگزیده شده اند.
دبیر هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با اشاره به برگزیدگان بخش حقوقی این دوره از جشنواره گفت: در بخش سازمانهای غیرانتفاعی حامی پژوهش یک سازمان برگزیده شده است. همچنین ۳ دانشگاه برتر در سه تیپ، سه کمیته تحقیقات دانشجویی، ۸ مرکز تحقیقاتی، ۴ نشریه علمی پژوهشی (۲ نشریه فارسی، ۲ نشریه انگلیسی) و یک مرکز رشد نیز برگزیده شده اند.

برگزیدگان بخش حقوقی هفدهمین جشنواره تحقیقاتی رازی

بخش مربوطه نام موسسه
 دانشگاه های علوم پزشکی برگزیده رتبه اول در تیپ یک : دانشگاه علوم پزشکی درمانی تهران
رتبه اول در تیپ دو : دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رتبه اول در تیپ سه : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مرکز رشد فناوری برگزیده  مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نشریات علوم پزشکی مصوب برگزیده (زبان انگلیسی ) Iranian Journal of Basic Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی مشهد  
مدیرمسئول و سردبیر: دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز
International Journal of Preventive Medicine
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول و سردبیر: دکتر رویا کلیشادی
نشریات علوم پزشکی مصوب برگزیده (زبان فارسی ) مجله کومش دانشگاه علوم پزشکی سمنان  
مدیرمسئول و سردبیر: دکتر علی رشیدی پور
مجله تحقیقات علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مدیر مسئول: دکتر نورمحمد نوری
سردبیر: دکتر علی مقتدری
مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی برگزیده
دارای ردیف مستقل بودجه
بالینی: غدد و متابولیسم تهران
بیومدیکال: علوم کاربردی دارویی تبریز
مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی برگزیده
فاقد ردیف مستقل بودجه با
سابقه فعالیت بیش از ۳ سال
 بالینی روانپزشکی تهران
بیومدیکال : ریزفناوری دارویی تبریز
مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی برگزیده
فاقد ردیف مستقل بودجه با
سابقه فعالیت ۱ تا ۳ سال
بالینی گوارش و کبد بقیه الله
بیومدیکال : پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی
مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی برگزیده
فاقد ردیف مستقل بودجه با
سابقه فعالیت کمتر از یکسال
 بالینی اختلالات اسکلتی و عضلانی اصفهان
بیومدیکال : سم شناسی اهواز
کمیته های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی برگزیده  رتبه اول در تیپ یک : دانشگاه علوم پزشکی درمانی تهران
رتبه اول در تیپ دو : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه اول در تیپ سه : دانشگاه علوم پزشکی فسا
 سازمان غیردولتی حامی پژوهش برگزیده  مؤسسه محب

 

برگزیدگان حقیقی هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

گروه تخصصی نام محقق رتبه دانشگاه علوم پزشکی  
کمیته تخصصی علوم بالینی – جراحی خلیل قاسمی فلاورجانی دوم گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی تهران
کمیته تخصصی علوم بالینی – جراحی علیرضا برادران رفیعی دوم گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
کمیته تخصصی علوم بالینی – جراحی محمد قاسمی راد برگزیده جوان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
کمیته تخصصی علوم بهداشتی،‌ مدیریت و تغذیه اکبر فتوحی اول گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی تهران
کمیته تخصصی علوم بهداشتی،‌ مدیریت و تغذیه راهب قربانی سوم گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی سمنان
کمیته تخصصی علوم بهداشتی،‌ مدیریت و تغذیه سیدغلامرضا موسوی سوم گروه محققین دانشگاه تربیت مدرس
کمیته تخصصی علوم بهداشتی،‌ مدیریت و تغذیه احمدعلی عنایتی پژوهش برتر دانشگاه علوم پزشکی مازندران
کمیته تخصصی علوم بهداشتی،‌ مدیریت و تغذیه پریناز پورصفا برگزیده جوان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کمیته تخصصی علوم بهداشتی،‌ مدیریت و تغذیه امیرحسین صاحبکار برگزیده دانشجو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کمیته تخصصی علوم بالینی – داخلی فرزاد حدائق دوم گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
کمیته تخصصی علوم بالینی – داخلی احمد غنی زاده دوم گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کمیته تخصصی علوم بالینی – داخلی علی پاشا میثمی سوم گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی تهران
کمیته تخصصی علوم بالینی – داخلی شیرین حسنی رنجبر پژوهش برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران
کمیته تخصصی علوم بالینی – داخلی مهدی محمدنژاد پژوهش برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران
کمیته تخصصی علوم بالینی – داخلی نریمان نظامی برگزیده جوان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کمیته تخصصی علوم بالینی – داخلی پاتریشیا خشایار برگزیده دانشجو دانشگاه علوم پزشکی تهران
کمیته تخصصی علوم دندانپزشکی ناصر اصل امین آبادی دوم گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کمیته تخصصی علوم دندانپزشکی مسعود پریرخ سوم گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کمیته تخصصی علوم دندانپزشکی فاطمه عزالدینی اردکانی سوم گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی یزد
 کمیته تخصصی علوم دندانپزشکی  سدامیر دانش ثانی  برگزیده جوان  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  کمیته تخصصی علوم دندانپزشکی  کیوان سهرابی انارکی  برگزیده دانشجو  دانشگاه علوم پزشکی یزد
کمیته تخصصی علوم دارویی  عباس شفیعی  اول گروه محققین   دانشگاه علوم پزشکی تهران
 کمیته تخصصی علوم دارویی  امیررضا جلیلیان دوم گروه محققین  سازمان انرژی اتمی
  کمیته تخصصی علوم دارویی  رامین میری سوم گروه محققین   دانشگاه علوم پزشکی شیراز
   کمیته تخصصی علوم دارویی  جواد بهروان  سوم گروه محققین    دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    کمیته تخصصی علوم دارویی  شهلا سلطان پور  برگزیده جوان     دانشگاه علوم پزشکی زنجان
کمیته تخصصی علوم دارویی  محسن شهلایی  برگزیده دانشجو      دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کمیته تخصصی ابداعات و اختراعات  مینا عرب بنی اسد  برگزیده جوان  دانشگاه صنعتی شریف

 

ادامه برگزیدگان حقیقی هفدهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی

گروه تخصصی نام محقق رتبه دانشگاه علوم پزشکی  
کمیته تخصصی فناوری های نوین حسین بهاروند اول گروه محققین پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی
کمیته تخصصی فناوری های نوین محسن عادلی سوم گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کمیته تخصصی فناوری های نوین مهریار حبیبی رودکنار سوم گروه محققین سازمان انتقال خون
کمیته تخصصی فناوری های نوین سلاله خرمیان طوسی برگزیده جوان دانشگاه شهیدبهشتی
کمیته تخصصی فناوری های نوین سیدمحمود مسیحا هاشمی برگزیده دانشجو دانشگاه تربیت مدرس
کمیته تخصصی علوم پایه پرویز نوروزی اول گروه محققین دانشگاه تهران
کمیته تخصصی علوم پایه علی اصغر انصافی دوم گروه محققین دانشگاه صنعتی اصفهان
کمیته تخصصی علوم پایه سیما رافتی سوم گروه محققین انستیتو پاستور ایران
کمیته تخصصی علوم پایه بلال خلیل زاده برگزیده جوان دانشگاه تبریز
کمیته تخصصی علوم پایه ناصر احمدبیگی لاهیجانی برگزیده دانشجو دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
کمیته تخصصی علوم پایه هومن صدری اردکانی پژوهش برتر دانشجوی دکتری دانشگاه آمستردام هلند
کمیته تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی محمد اصغرزاده دوم گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کمیته تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی ناهید دهقان نیری سوم گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی تهران
کمیته تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی نورالدین نخستین انصاری سوم گروه محققین دانشگاه علوم پزشکی تهران
کمیته تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی شیلا جلال پور برگزیده جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
کمیته تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی علیرضا شمس الدینی نژاد برگزیده دانشجو دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها