Skip to content

جشنواره های پژوهشی: ۳۶ فرآیند آموزشی برتر در علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری معرفی می شوند.

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت با اشاره به جزئیات جشنواره آموزشی شهید مطهری از انتخاب ۳۶ فرآیند برتر و اعطای جایزه ویژه به بهترین فرآیند آموزشی در علوم پزشکی خبر داد.

دکتر محمدحسین اسدی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری اردیبهشت سال ۹۰ همزمان با دوازدهمین همایش سراسری آموزش پزشکی برگزار می شود و شعار این دوره آموزش عالی علوم پزشکی و افق سلامت در نقشه جامع علمی است.

وی افزود: چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در مشهد مقدس برگزار می شود و فرآیندهای علوم پزشکی در حیطه های پنج گانه تدوین برنامه آموزشی، روش های نوین آموزشی، رویکردهای نوین ارزشیابی، مدیریت و رهبری آموزشی، مشاوره و راهنمایی انتخاب می شوند.

دکتر اسدی خاطرنشان کرد: جشنواره ابتدا در مرحله دانشگاهی برگزار می شود و پس از آن برگزیدگان مرحله دانشگاهی به مرحله کشوری راه می یابند و در نهایت ۳۶ فرآیند به عنوان فرآیند برتر انتخاب می شود.

رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت اظهار داشت: یک جایزه ویژه نیز برای بهترین فرآیند در نظر گرفته شده است که این جایزه ویژه در زمان برگزاری جشنواره و بر اساس انتخاب شرکت کنندگان اعطا می شود.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها