Skip to content

جشنواره های پژوهش و فناوری: فراخوان نهمین جشنواره برترین های فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو،همه ساله نهادها و متخصصان فعال در حوزه این فناوری را ارزیابی و برگزیدگان را در جشنواره برترین های فناوری نانو معرفی و از آنها تقدیر می کند.

امسال نیز نهمین دوره این ارزیابی انجام خواهد شد که مربوط به فعالیت ها و دستاوردهای سال ۱۳۹۲ است.

این ارزیابی در بخش های زیر انجام می شود و برترین ها در هر بخش معرفی خواهند شد.

محصولات (سه محصول برتر)

متخصصان (ده متخصص برتر، یک متخصص جوان برتر و یک متخصص خارجی با بیشترین همکاری با محققان داخلی)

موسسات پژوهشی و دانشگاه ها (پنج مؤسسه ی برتر)

مراکز رشد (سه مرکز برتر)

آزمایشگاه ها (سه آزمایشگاه یرتر)

رسانه ها (پنج رسانه ی برتر)

همه متخصصان و نهادهای فعال در حوزه ی فناوری نانو می توانند در این ارزیابی شرکت نمایند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بخش های ارزیابی، شاخص ها و نحوه ی ارزیابی، نحوه ی ارسال مدارک، تاریخ های مهم و … به پایگاه اینترنتی برترین های فناوری نانو (http://ranking.nano.ir) مراجعه نمایید.

برترین های این دوره از ارزیابی، طی مراسمی در هفتمین جشنواره ی فناوری نانو- مهرماه ۱۳۹۳- معرفی و با اعطای جوایزی از آنها تقدیر خواهد شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها