Skip to content

جشنواره پژوهشی: برگزیدگان جشنواره ابن سینا معرفی شدند

برگزیدگان دهمین دوره جشنواره ابن سینا با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر بهداشت و اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در تالار ابن سینا معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اکبر فتوحی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره ابن سینا گفت: این جشنواره در راستای بزرگداشت سرآمدان آموزش و پژوهشگران برتر دانشگاه برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در دهمین دوره جشنواره ابن سینا، ۱۵ نفر در بخش پژوهش و ۱۷ نفر در بخش آموزش مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش آموزش، جایزه پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی تهران به دکتر سد ابوالقاسم جزایری، دکتر مرتضی رفیعی تهرانی، دکتر اکبر فاضل، دکتر سیدحسن عارفی و دکتر محمدرضا زرین دست اعطا شد.

جایزه آموزش پزشکی دانشگاه به دکتر سیدمنصور رضوی و جایزه اخلاق پزشکی دانشگاه نیز به دکتر سید حسین احمدی تفتی تعلق گرفت.

جوایز حکیم جرجانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوره علوم پایه دانشکده پزشکی به دکتر جمشید حاجتی و دکتر شهرام اجتماعی مهر و در دوره علوم بالینی دانشکده پزشکی به دکتر انوشیروان هدایت و دکتر بهروز باوریان اعطا شد.

همچنین جوایز حکیم جرجانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشکده داروسازی به دکتر محمدحسین قهرمانی، در دانشکده بهداشت به دکتر مصطفی رضائیان، در دانشکده پرستاری و مامایی به رقیه کریمی، در دانشکده دندانپزشکی به دکتر افشین خورسند، در دانشکده توانبخشی به قاسم محمدخانی و در دانشکده پیراپزشکی به دکتر نسرین دشتی تعلق گرفت.

دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش پژوهش جایزه پژوهشگر برگزیده علوم پایه به دکتر زهرا پورپاک، پژوهشگر برگزیده بالینی به دکتر علیرضا فیروز به عنوان پژوهشگران برگزیده اعطا کرد.

در این بخش همچنین دکتر علی اکبر صبوری و حمید سلطانیان به عنوان پژوهشگران برتر معرفی شده از دانشگاه تهران جایزه پژوهش را دریافت کرد.

در بخش پژوهشگر جوان نیز جایزه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران به دکتر مریم منجم زاده تعلق گرفت. جایزه مقالات معتبر انگلیسی برگزیده به علیرضا استقامتی، رسول ستوده منش و حمیدرضا نقوی اعطا شد.

همچنین در بخش پژوهش جایزه طرح پژوهشی خاتمه یافته برگزیده به دکتر اکرم پورشمس، کتاب تالیفی برگزیده به دکتر نیما رضایی، ابداع و اختراع برگزیده به دکتر نادر رحیم سبحانی، پایان نامه دکتری حرفه ای برگزیده به دکتر مهدی قاسمی، پایان نامه کارشناسی ارشد برگزیده به مهدی شعبانی و جایزه دانشجویان برگزیده هم به سمیه جلیلوند و شیرین ایرانی

دهمین جشنواره ابن سینا با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر باقری لنکرانی وزیر بهداشت، جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت بهداشت و اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در تالار ابن سینا همزمان با سالروز تاسیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها