Skip to content

جشنواره پژوهشی: مهلت ارائه فرآیندهای آموزشی به جشنواره شهید مطهری اعلام شد.

دانشکده ها و گروه های آموزشی علوم پزشکی تا پایان بهمن ماه سال ۸۸ فرصت دارند که فرآیندها و دستاوردهای آموزشی مطلوب خود را برای معرفی در جشنواره آموزشی شهیدمطهری به این جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی برتر و همچنین شناسایی و معرفی برنامه ها، فرآیندها و دستاوردهای اثربخش و نوین آموزشی و ایجاد بستر و تبادل تجربیات و کمک به ارتقای کیفیت آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی برگزار می شود.

هدف از این جشنواره شناسایی فرآیندهای مطلوب دانشگاهی، ارتقای فرآیندهای جاری آموزشی در دانشگاه، ابداع، اصلاح فرآیندها، تجهیزات و دستگاهها و لوازم کمک آموزشی، توجه به فرآیندهای آموزشی در حال اجرا در دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور به منظور قدردانی از آنها و شناسایی و طراحی فرآیندهای جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه، دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی است.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت شرایط شرکت در این دوره جشنواره شهیدمطهری را اعلام کرده است و بر اساس این شرایط فرآیندهای معرفی شده در جشنواره قبلی واجد شرایط شرکت در جشنواره سال ۸۹ نیستند و هر فرد می تواند حداکثر دو فرآیند برای شرکت در جشنواره معرفی کند.

هر فرآیند آموزشی باید حداقل یک دوره اجرا داشته باشد ولی بیشتر از پنج سال از اجرای آن نگذشته باشد و پس از بررسی از سوی کمیته علمی جشنواره، فرآیندهای برتر دانشگاهی به جشنواره کشوری معرفی می شوند.

فرآیندهای برگزیده در جشنواره دانشگاهی شهیدمطهری در اردیبهشت ماه ۸۹ معرفی و تقدیر می شوند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها