Skip to content

جوایز پژوهشی: ۹ مصوبه شورای سیاست گذاری جایزه پیامبر اعظم (ص)

اعضای دومین جلسه شورای سیاست گذاری جایزه پیامبر اعظم(ص) گرد هم آمدند تا ۹ بند مصوبات اعطای این جایزه را نهایی کنند.

مصوبات به شرح زیر است:

۱- اعضای خارجی شورای سیاست گذاری جایزه تعیین شدند

به گزارش ایرنا، مهدی صفاری نیا به عنوان دبیر اعطای دومین جایزه پیامبر اعظم درباره ˈاعضای نهایی شوارای سیاست گذاری جایزه پیامبر اعظم (ص)ˈ گفت: باید رییس ۲ نهاد بین المللی اسلامی و رییس ۲ دانشگاه از کشورهای اسلامی در شورای سیاست گذاری حضور یابند. که در این زمینه رییس بانک توسعه اسلامی و رییس آکادمی علوم جهان اسلام به عنوان نهادهای بین المللی اسلامی تعیین شدند.

***راه حلی برای عضویت ۲ دانشگاه از میان سه دانشگاه: عضویت یک دانشگاه به عنوان عضو ناظر و دو دانشگاه در شورای سیاست گذاری

صفاوری نیا گفت: تا کنون دانشگاه های کراچی پاکستان، دانشگاه مالزی و دانشگاه خاور میانه ترکیه برای حضور در شورای سیاست گذاری اعلام آمادگی کرده اند.

عضویت رییس دانشگاه کراچی پاکستان تایید شد و مقرر شد از دو دانشگاه دیگر یکی به عنوان دانشگاه عضو و دیگری به عنوان عضو ناظر در جلسات آتی شورا حضور یابند.

۲- حوزه های اعطای جایزه تعیین شد

گزارش خبرنگار ایرنا حاکی از آن است در این جلسه مصوب شد تا سه حوزه علوم و فناوری نانو، فناوری زیستی، پزشکی، سلامت و نیز حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سه حوزه اعطای جایزه به دانشمندان از کشورهای اسلامی تعیین شود.

همچنین جایزه ای عمومی به یک دانشمند مسلمان در کشوری اسلامی و یا غیر اسلام اعطا خواهد شد.

این حوزه ها بر پایه نیازهای فناورانه در کشورهای اسلامی و حوزه های علمی و فناوری که کشورهای اسلامی در آن حرفی برای گفتن داشته باشند تعیین شد.

البته در این جلسه پیشنهاداتی برای وارد کردن حوزه انر‍ژی نیز مطرح شد که به تصویب نرسید.

۳- ضوابط انتخاب برگزیدگان تغییری نکرد

در این جلسه نوآوری های مشهود و سوابق علمی فرد در ارتباط با طرح، به عنوان ضوابط اختصاصی انتخاب برگزیدگان پیشنهاد شد که تغییر قابل توجهی نداشت.

۴- نهادهای مجاز برای معرفی نامزدهای دریافت جایزه نهایی شد

بر اساس بند چهارم دستور جلسه دانشگاه ها، مراکز علمی پژوهشی معتبر، فرهنگستان ها و آکادمی های علوم، دانشمندان برجسته مسلمان در حوزه های فناوری مرتبط با جایزه، پارک های علمی فناوری، سایر نهادهای علمی و فناوری مرتبط و نفرات برتر دوره های قبلی، به عنوان نهادهای مجاز برای معرفی یک طرح به دبیرخانه جایزه مشخص شدند.

براساس بررسی های انجام شده قرار بر این شد تا جمع بندی نهایی در کمیسیون معین شورای سیاست گذاری جایزه پیامبر اعظم (ص) انجام گیرد.

به گفته صفاری نیا، دبیر شورای سیاست گذاری جایزه پیامبر اعظم این جلسه تا کنون ۲۵۶ مرکز به عنوان نهاد معرفی نامزد دریافت جایزه تعیین شده اند و تاکید شده است که هر نهاد صرفا می تواند یک دانشمند را به عنوان کاندیدا معرفی کند.

۵- مشخص شدن ضوابط و نظام داوری بدون تغییر ماند

بر اساس بند پنجم دومین جلسه جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم، طرح ها در دوبخش ارزیابی و داوری اولیه و داوری نهایی بررسی خواهند شد. در ارزیابی و داوری اولیه پس از اتمام مهلت اعلام نامزدی، ارزیابی توسط دبیرخانه جایزه صورت گرفته و بررسی و تطبیق مدارک و صلاحیت طرح ها از نظر احراز ویژگی های عمومی و با توجه به نحوه معرفی توسط نهاد معرفی کننده نامزد، برای حضور در بخش نهایی جایزه مورد بررسی قرار گرفت.

۶- بند ششم بدون تغییر ماند: شرح وظایف دبیرخانه

مصوبات جلسه اول شورای سیاست گذاری جایزه مورد تاکید مجدد قرار گرفت.

۷- میزان جایزه نقدی: معادل ۵۰۰ هزار دلار تصویب شد

جایزه برترین ها در هر حوزه شامل تندیس، لوح تقدیر و هدیه ویژه مالی معادل ۵۰۰ هزار دلار به عنوان جایزه برترین تصویب شد.

براساس این گزارش با پیشنهاد محمد احمد علی رییس بانک توسعه اسلامی مقرر شد تا موقوفه ای با همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک توسعه اسلامی برای این جایزه شود.

۸- بند هشتم بدون تغییر قابل توجه: نهادهای ایرانی و اسلامی در جهان اسلام حامی این جایزه هستند.

۹- انتخاب اولیه داوران به کمیسیون معین شورای سیاست گذاری واگذار شد.

در این جلسه قرار بر این شد تا انتخاب و تایید اولیه داوران به کمیسیون معین شورای سیاست گذاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم واگذار شود.

تصویب نهایی داوران با اخذ نظرات اعضای شورای سیاست گذاری انجام خواهد شد.

در این جلسه همچنین دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشنهاد داد تا کمیسیون معین براساس ضابطه ای داوران پیشنهادی را به اطلاع اعضای شورای سیاست گذاری رساند و در صورت عدم مخالفت در مدت زمان یک هفته این داوران منصوب شوند.

دومین جلسه شورای سیاست گذاری اهدای جایزه پیامبر اکرم (ص) با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ، محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه، علوم، تحقیقات و فناوری ، بهداشت درمان وآموزش پزشکی، روسای فرهنگستان علوم و علوم پزشکی، فرهاد رهبر رییس دانشگاه تهران، رضا روستا آزاد رییس دانشگاه صنعتی شریف و علیرضا اعرافی رییس دانشگاه جامعه المصطفی، و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، پنج نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگاه کمیسیون های آموزش، تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان اعضای حقیقی داخلی حضور داشتند.

همچنین روسای بانک توسعه اسلامی، آکادمی علوم جهان اسلام و روسای دانشگاه های کراچی پاکستان و خاورمیانه ترکیه به عنوان اعضای حقوقی غیرایرانی در این نشست حضور داشتند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها