Skip to content

جوایز پژوهش و فناوری: آیین نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها تصویب شد.

آیین نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، پس از تدوین در معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری، به تصویب معاون علمی و فناوری رییس جمهوری رسید.

دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری گفت:آیین نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از طریق دانش بنیان تابعه، براساس پیشنهاد ستادهای راهبردی توسعه فناوری، تدوین و از سوی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری تصویب شد.

به گفته وی، هدف این آیین نامه تشویق دانشگاه ها به تجاری سازی فناوری های توسعه یافته خود از طریق شرکت های دانش بنیان متشکل از اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه ها است.

دکتر شیخ زین الدین افزود: این آیین نامه تلاش دارد نقش اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاهی که اقدام به تاسیس شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی فناوری می کنند را در دانشگاه های کشور، برجسته و به جایگاه واقعی خود نزدیک تر کند.

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری در ادامه توضیح داد: بر اساس آیین نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از طریق دانش بنیان تابعه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معادل پنج درصد از فروش محصولات دانش بنیان تابعه دانشگاه را به صورت جایزه پرداخت می کند.

دکتر شیخ زین الدین درباره زمان اجرای آیین نامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها بیان کرد: این آیین نامه در مرحله نخست به صورت پایلوت در مورد تعدادی از دانشگاه های منتخب اجرا می شود و پس از ارزیابی اولیه به سایر دانشگاه ها تسری خواهد یافت.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها