Skip to content

خبار دانشگاهی: سهم ایران از دانشگاه های مورد حمایت آیسسکو برای ورود به جمع دانشگاه های برتر تنها دو

معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به طرح سازمان “آیسسکو” برای حمایت از تعدادی از دانشگاه های برتر جهان اسلام برای پیوستن به جمع چند صد دانشگاه برتر جهان اظهار داشت: سهم ایران از این دانشگاه های مورد حمایت، دو دانشگاه و سهم ترکیه ١٠ دانشگاه تعیین شده که با توجه به ظرفیت بالای دانشگاه های کشور مورد رضایت ما نیست و در حال پیگیری برای افزایش سهم ایران هستیم.
دکتر منصور کبگانیان که در جشنواره پژوهش و فنآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر سخن میگفت با اشاره به طرح رتبه بندی دانشگاه های کشور اظهار داشت: به اعتقاد من شاید بهتر باشد تا چند سال آینده به جای رتبه بندی دانشگاه ها و بحث های پیرامون آن، پیوستن حداقل یک دانشگاه کشور به جمع دانشگاه های برتر دنیا را پیگیری کنیم.
وی در عین حال اظهار داشت: این که دانشگاه های ما جزو فهرست ۵٠٠ دانشگاه برتر دنیا نیستند به دلیل توانمندی کمتر دانشگاه های ما نیست بلکه به این دلیل است که به آن اهمیت نداده و توانمندی های خود را ارائه نداده ایم. اطلاعات تولید علم بسیاری از دانشگاه های ما نه تنها در سایت دانشگاه ارائه نشده که حتی در داخل دانشگاه نیز شناخته شده نیست و اعضای هیات علمی دانشگاه ها هم از موفقیت ها و توانمندی های علمی همکاران خود اطلاع ندارند.
وی یکی از دیگر موانع ورود دانشگاه های ایران به فهرست دانشگاه های برتر جهان را جدا شدن بخش های پزشکی و علوم پزشکی برخی دانشگاه های جامع از یکدیگر عنوان و خاطرنشان کرد: با پیگیری ها و مذاکرات صورت گرفته بین دو وزارتخانه علوم و بهداشت قرار شده که اساتید و پژوهشگران این قبیل دانشگاه ها مقالات خود را تحت نامی واحد منتشر کنند که این امر نقش مهمی در افزایش آمار این قبیل دانشگاه ها خواهد داشت.
معاون پژوهشی وزیر علوم همچنین بر ضرورت تحقق ماده ۵٠ قانون توسعه چهارم مبنی بر حمایت از دانشگاه های مادر در راستای ارتقای جایگاه بین المللی آنها و پیگیری تحقق آن در بودجه ٨۶ تاکید کرد.
کبگانیان با اشاره به طرح حمایت آیسسکو از دانشگاه های جهان اسلام برای ورود به فهرست دانشگاه های برتر دنیا اظهار داشت: ترکیه در این طرح بیشترین امتیاز را آورد و ١٠ دانشگاه آن کشور مشمول این حمایت ها شدند و ایران نیز از معدود کشورهایی است که دو دانشگاه آن در این طرح پذیرفته شده، با این حال ما دو سهم را کافی نمی دانیم و در تلاشیم تا این سهم را افزایش دهیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها