Skip to content

خبر داخلی فرزان: امضای تفاهم نامه همکاری با دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با هدف توسعه همکاریهای پژوهشی مؤسسه فرزان و دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند. به موجب این تفاهم نامه طرفین توافق نمودند تا در زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک، توانمندسازی و پشتیبانی از اعضای هیأت علمی جهت ارتقای کیفیت پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی و انتشار نتایج پژوهش‌ها و همچنین ارتقای کیفی نشریات علمی و پژوهشی جهت ایندکس نمودن آنها در نمایه‌های بین المللی همکاری نمایند. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص تربیت پژوهشگر بر اساس مدل هرم تربیت پژوهشگر و ایجاد سیستم‌های پژوهشی الکترونیک یا مجازی(virtual) بویژه آموزشهای الکترونیک (E-learning) از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیش از ۴۰ سال سابقه و ۱۱۵ نفر عضو هیأت علمی و ۷۰۰ دانشجو به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین مراکز آموزشی و پژوهشی دندانپزشکی در کشور است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها