Skip to content

خبر داخلی فرزان: معرفی بخش دندانپزشکی مؤسسه فرزان

بخش دندانپزشکی مؤسسه فرزان متشکل از پژوهشگران برگزیده دندانپزشک به اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی دندانپزشکی به صورت تخصصی مشاوره و خدمات پژوهشی ارائه می‌کند. این بخش به دنبال مراجعات اعضای هیأت علمی و پژوهشگران و با توجه به خلاءهای موجود  این حوزه فعالیتهای خود را گسترش داده است.
تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر خارجی در حوزه دندانپزشکی طی سالهای گذشته  آمار قابل قبولی نداشته و هنوز با استانداردهای موجود فاصله زیادی وجود دارد که کاهش این فاصله و توسعه تحقیقات دندانپزشکی در کشور از رسالت‌های این بخش است. اهداف و خدمات این بخش در راستا و همسو با اهداف و سیاست‌های پژوهشی مؤسسه در جهت اعتلای علمی و بهبود سطح کیفی پژوهش‌ها و هدایت تحقیقات کاربردی در حوزه علوم دندانپزشکی است. ارائه کلیه خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه‌های تخصصی دندانپزشکی توسط همکاران دندانپزشک در دستور کار این بخش قرار دارد.
مؤسسه فرزان از کلیه دندانپزشکان کشور بویژه اعضای محترم هیأت علمی، دستیاران و دانشجویان ارجمند جهت همکاریهای پژوهشی دعوت می‌نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها